09202017Thứ 4
Last updateThứ 5, 14 09 2017 10am

bannerKNN1

Công đoàn Khoa

          Theo quyết định số 05/QĐ-CĐ của Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ ngày 15/4/2015 thành lập Công đoàn bộ phận Khoa Ngoại ngữ có 93 công đoàn viên và Ban chấp hành Công đoàn bộ phận:

1/ Đ/c Huỳnh Văn Hiến (1141)                             Chủ tịch

2/ Đ/c Huỳnh Minh Hiền (1259)                            Phó Chủ tịch

3/ Đ/c Nguyễn Thị Phương Hoa (251)                   Ủy viên

4/ Đ/c Nguyễn Ngọc Phương Thảo (2009)             Ủy viên

5/ Đ/c Huỳnh Trung Vũ (1793)                               Ủy viên

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses