07252017Thứ 3
Last updateThứ 2, 24 07 2017 4pm

bannerKNN1

Đảng bộ

Đảng bộ Khoa Ngoại ngữ được thành lập theo quyết định số 230 –QĐ/ĐU ngày 25/03/2015 của Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ. Đảng bộ Khoa gồm 51 Đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ trực thuộc:

 

TT

Chi bộ

Tổng số

Chính thức

Dự bị

1

Chi bộ Phương pháp dạy học Tiếng Anh

3

3

 

2

Ngôn ngữ và Văn hoá Anh

7

7

 

3

Văn phòng khoa - Tiếng Anh Căn bản và chuyên ngành

3

3

 

4

Phương pháp dạy học Tiếng Pháp

4

4

 

5

Ngôn ngữ và Văn hoá Pháp

4

3

1

6

Sinh viên Ngoại ngữ

30

17

13

Toàn Đảng bộ

 

51

37

14

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHOA (Nhiệm kỳ 2015-2020)

 

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Trần Văn Lựa

Bí thư

 

2

Diệp Kiến Vũ

Phó Bí thư

 

3

Trịnh Quốc Lập

Ủy viên

 

4

Lý Thị Bích Phượng

Ủy viên

 

5

Huỳnh Minh Hiền

Ủy viên

 

 

CHI ỦY CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC (Nhiệm kỳ 2015-2020)

 

TT

CHI BỘ

BÍ THƯ

1

Chi bộ Phương pháp dạy học Tiếng Anh

Lý Thị Bích Phượng

2

Ngôn ngữ và Văn hoá Anh

Huỳnh Văn Hiền

3

Văn phòng khoa - Tiếng Anh Căn bản và chuyên ngành

Đồng Thanh Hải

4

Phương pháp dạy học Tiếng Pháp

Nguyễn Hương Trà

5

Ngôn ngữ và Văn hoá Pháp

Diệp Kiến Vũ

6

Sinh viên Ngoại ngữ

Phạm Mai Anh

      

   

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses