07252017Thứ 3
Last updateThứ 2, 24 07 2017 4pm

bannerKNN1

Ngắn hạn

Tham gia thực hiện các chương trình bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và khảo sát năng lực ngoại ngữ cho giáo viên, giảng viên của các tỉnh/ thành vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trong khuôn khổ Đề án Ngoại ngữ 2020.

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses