09202017Thứ 4
Last updateThứ 5, 14 09 2017 10am

Cơ cấu tổ chức - BM NN và VH Pháp

                   -  Ban Chủ nhiệm BM:

- Trưởng Bộ môn: TS. Diệp Kiến Vũ

- Phó trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Ngọc Phương Thảo

                   -  Danh sách nhân sự BM:

 

 

Mã số CB

Họ tên

Học vị

Chức danh

email

Công việc phụ trách(nếu có)

000227

Phan Thành Tâm

Đang học Thạc sĩ

Giảng viên

pttam@

 

000841

Diệp Kiến Vũ

Tiến sĩ

Giảng viên chính

dkvu@

- Trưởng Bộ môn, phụ trách chung Bộ môn, công tác tổ chức, đào tạo, hợp tác quốc tế

 

001520

Tăng Đinh Ngọc Thảo

Thạc sĩ

Giảng viên

tdnthao@

 

001614

 

 

 

 

 

Nguyễn Thắng Cảnh

Tiến sĩ

Giảng viên

ntcanh@

-Tổ phó công đoàn Bộ môn.

-Tổ trưởng Tổ pháp văn không chuyên

-Phụ trách Câu lạc bộ tiếng Pháp

001615

 

 

An Võ Tuấn Anh

Tiến sĩ

Giảng viên

avtanh@

 

002009

Nguyễn Ngọc Phương Thảo

Thạc sĩ

Giảng viên

nnpthao@

- Phó trưởng Bộ môn phụ trách công tác sinh viên, cơ sở vật chất, thiết bị. quan hệ với các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên).

- Phụ trách thực tập thực tế

 

002011

 

Lữ Quốc Vinh

Thạc sĩ

Giảng viên

lqvinh@

 

002176

Nguyễn Trần Huỳnh Mai

Thạc sĩ

Giảng viên

huynhmai@

Tổ trưởng Công đoàn Bộ môn

002403

Trần Thị Mỹ Ngôn

Đang học Thạc sĩ

Giảng viên

ttmngon@

 

002489

 

 

 

Nguyễn Lam Vân Anh

Đang học Thạc sĩ

Giảng viên

nlvanh@

-Thư ký Bộ môn

 

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses