09202017Thứ 4
Last updateThứ 5, 14 09 2017 10am

Cơ cấu tổ chức - BM PPDH tiếng Pháp

                   -  Ban chủ nhiệm Bộ môn:

                        1. Ts Võ Văn Chương – Trưởng Bộ môn

                        2. Ths. Nguyễn Hồng Phúc – Phó Trưởng Bộ môn

                        3. Ts. Nguyễn Hương Trà –Phó Trưởng Bộ môn, Bí thư Chi bộ

           

                   -  Danh sách nhân sự Bộ Môn :

 

Mã số CB

Họ tên

Học vị

Chức danh / Học hàm

email

Công việc phụ trách(nếu có)

220

Trần Thanh Ái

Ts

PGS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

223

Nguyễn Hồng Phúc

Ths

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Trưởng Bộ môn

228

Trần Văn Lựa

Ts

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ

- Bí thư Đảng Uỷ Khoa Ngoaị ngữ

1793

Huỳnh Trung Vũ

Ths

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1055

Võ Văn Chương

Ts

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Bộ môn

1462

Nguyễn Hương Trà

Ts

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phó trưởng Bộ môn

- Bí thư chi bộ

1463

Nguyễn Thị Kim Lan

Ths

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2246

Nguyễn Hoàng Thái

CN

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Thư kí Bộ môn

- Tổ trưởng công đoàn

2642

Nguyễn Mai Hân

Ths

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses