09202017Thứ 4
Last updateThứ 5, 14 09 2017 10am

Cơ cấu tổ chức - BM PPDH tiếng Anh

·        Ban chủ nhiệm BM: Bộ môn gồm 01 trưởng Bộ môn, 02 Phó trưởng Bộ môn

T.S. Nguyễn Văn Lợi: Trưởng Bộ môn

Th.S. Lý Thị Bích Phượng: Phó trưởng Bộ môn phụ trách công tác sinh viên và nhân sự

Th.S. Trần Thị Châu Pha: Phó trưởng bộ môn phụ trách công tác đào tạo

·        Danh sách nhân sự BM

 

Mã số

Họ tên

Học vị và chuyên ngành

Nơi tốt nghiệp

Chức danh

Email

177

Lưu Hoàng Anh

MA in Tesol

Vietnam

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

191

Bùi Minh Châu

MA in Applied Linguistics

Australia

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1612

Phạm Thị Mai Duyên

MA in Education

Australia

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

193

Nguyễn Thành Đức

MA in Education

 

Tổ trưởng tổ NCKH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2329

Lê Như Ngọc Hà

PhD Candidate in Education

Vietnam

 

The Netherlands

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1855

Đỗ Xuân Hải

MA in Applied Linguistics

PhD candidate in Linguistics

Australia

Tổ trưởng tổ ngôn ngữ học ứng dụng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

210

Chung Thị Thanh Hằng

MA in Tesol

Australia

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2319

Lê Đỗ Thanh Hiền

MA in Tesol

Vietnam

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1465

Trần Mai Hiển

MA in Tesol

U.S.A

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

194

Châu Thiện Hiệp

MA in Tesol

PhD in Second Language Study

U.S.A

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

196

Lê Thanh Hùng

MA in Tesol

Vietnam

 

 

1142

Lê Thị Huyền

MA in Tesol

Vietnam

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

197

Phan Thị Mỹ Khánh

MA in Tesol

Australia

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

199

Trịnh Quốc Lập

MA in Tesol

PhD in Education

U.S.A

The Netherlands

Trưởng Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

200

Nguyễn Văn Lợi

MA in Applied Linguistics

PhD in Education

Vietnam

 

New Zealand

Trưởng Bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1139

Lê Hữu Lý

MA in Tesol

PhD in Educational Management

Australia

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1140

Trương Nguyễn Quỳnh Như

MA in Tesol

Vietnam

Tổ trưởng tổ phát triển kỹ năng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1735

Trần Thị Châu Pha

MA in Educational Evaluation

Australia

Phó Trưởng bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1467

Lý Thị Bích Phượng

MA in Applied Linguistics

Australia

Phó Trưởng bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

176

Dương Thị Phi Oanh

MA in Tesol

Australia

Tổ trưởng tổ lý luận dạy học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2177

Nguyễn Thị Văn Sử

MA in Education

PhD candidate

Australia

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

791

Ngô Thị Trang Thảo

M.A in Tesol

Vietnam

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2328

Nguyễn Anh Thi

MA in Tesol

PhD student

Vietnam

 

Belgium

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2245

Phan Việt Thắng

MA in Tesol

MEd in Education

Vietnam

 

Australia

Thư ký

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1260

Nguyễn Thanh Tùng

MA in Tesol

Vietnam

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2318

Hồng Thị Thanh Trúc

MA in Tesol

Australia

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  839

Nguyễn Thị Nguyên Tuyết

MEd in Educational management

Vietnam-Australia

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses