07252017Thứ 3
Last updateThứ 2, 24 07 2017 4pm

bannerKNN1

Quy Trình Xin Giấy Giới Thiệu

Quy Trình Xin Giấy Giới Thiệu

Quy trình:

Sinh viên xin giấy giới thiệu của Khoa để đi xin số liệu phục vụ đề tài tốt nghiệp, nghiên cứu thì cần thực hiện theo trình tự như sau:

   -    Sinh viên làm đơn xin cấp giấy giới thiệu có chữ ký của Cán bộ hướng dẫn và đến nộp ở Văn phòng Khoa để xin giấy giới thiệu của Khoa.

Sinh viên tự viết đơn xin cấp giấy giới thiệu.

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses