09202017Thứ 4
Last updateThứ 5, 14 09 2017 10am

bannerKNN1

QTr nhận học bổng khuyến khích, trợ cấp XH

QTr nhận học bổng khuyến khích, trợ cấp XH

1. Cách thức phát học bổng khuyến khích, trợ cấp xã hội : Học bổng khuyến khích và trợ cấp xã hội của sinh viên được thanh toán 2 lần trong năm, tương đương với 2 học kỳ: - Học kỳ 1: 5 tháng học bổng khuyến khích và 5 tháng trợ cấp xã hội - Học kỳ 2: 5 tháng học bổng khuyến khích và 7 tháng trợ cấp xã hội 2. Thủ tục nhận tiền học bổng, trợ cấp xã hội Từng đợt phát học bổng, trợ cấp xã hội sau khi có danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng, trợ cấp xã hội do Phòng Công Tác Sinh Viên phát hành, sinh viên thực hiện quy trình sau: - Bước 1: Sinh viên dùng tài khoản đăng ký môn học truy cập vào https://dkmh.ctu.edu.vn/sinhvien/ vào mục Kết quả học tập\Xác nhận thông tin học bổng để cập nhật thông tin cá nhân gồm: số chứng minh nhân dân, ngày cấp chứng minh nhân dân, nơi cấp chứng minh nhân dân, số tài khoản của cá nhân sinh viên mở tại hệ thống Ngân hàng Nông Nghiệp - Agribank (sau đây gọi tắt là NHNo); nếu chưa có số tài khoản của NHNo thì nhập vào là : “dang ky moi” để được cấp thẻ ATM miễn phí. - Bước 2: NHNo sẽ kiểm tra số tài khoản của sinh viên đã nhập; và tiến hành mở thẻ mới miễn phí đối với những sinh viên chưa có số tài khoản của NHNo và đã thực hiện bước 1. - Bước 3: Đại diện lớp đến văn phòng Bộ môn nhận “Bảng chi tiết thanh toán học bổng, trợ cấp xã hội”, điền đầy đủ thông tin và nộp lại cho Phòng Tài Vụ. - Bước 4: Phòng Tài Vụ sẽ làm thủ tục chuyển tiền vào tài khoản cá nhân cho từng sinh viên. Sẽ không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân đối với những lớp không nộp lại “Bảng chi tiết thanh toán học bổng, trợ cấp xã hội”. - Bước 5: Những sinh viên nào chưa có thẻ ATM của NHNo và đã thực hiện bước 1 thì đến NHNo số 03, Phan Đình Phùng để làm thủ tục nhận thẻ. Khi đi mang theo 2 tấm ảnh 3x4, 01 bản photo giấy chứng minh nhân dân. Sau 2 tháng, nếu sinh viên không đến NHNo nhận thẻ, thì Phòng Tài Vụ sẽ đề nghị NHNo hủy thẻ và thu lại tiền. Thời gian của từng bước làm sẽ được nêu rõ bằng thông báo khi có quyết định chính thức từ Phòng Công Tác Sinh Viên. Riêng ngày hết hạn của bước 1 là ngày hết hạn phản hồi được ghi trong danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng, trợ cấp xã hội do Phòng Công Tác Sinh Viên quy định.
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses