09202017Thứ 4
Last updateThứ 5, 14 09 2017 10am

bannerKNN1

Liên hệ công tác

STT Đơn vị Họ tên Chức vụ Công tác phụ trách
1 Ban chủ nhiệm Khoa

TS. Trịnh Quốc Lập

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Khoa

-Quản lý chung

-Quản lý các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và hơp tác quốc tế cấp Khoa

TS. Trần Văn Lựa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Trưởng Khoa -Quản lý công tác nhân sự, công tác tài chính và công tác sinh viên cấp Khoa
2 Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp

TS. Diệp Kiến Vũ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Bộ môn

-Phụ trách chung Bộ môn

- Công tác tổ chức, nhân sự Bộ môn

- Công tác đào tạo Bộ môn 

- Công tác Hợp tác quốc tế Bộ môn

Th.s Nguyễn Ngọc Phương Thảo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Bộ môn

-Công tác sinh viên Bộ môn

-Cơ sở vật chất, thiết bị Bộ môn

-Quan hệ với các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên) Bộ môn

-Thực  tế ngoài trường Bộ môn

3 Bộ môn Phương pháp dạy học tiếng Pháp

TS. Võ Văn Chương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Bộ môn

- Quản lí chung

-Công tác tổ chức – cán bộ

- Công tác HTQT

- Công tác quản lý tài chính

-Công tác đào tạo sau đại học

-Quản lý Trung tâm CNFp

Th.s Nguyễn Hồng Phúc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Bộ môn

-    Công tác quản lí cơ sở vật chất, trang thiết bị

-    Công tác liên kết đào tạo

-    Công tác đảm bảo chất lượng

TS. Nguyễn  Hương Trà

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Bộ môn

-    Công tác đào tạo Đại  học

-    Công tác NCKH

-    Công tác sinh viên

-    Quản lí Trung tâm thi DELF

4 Bộ môn Phương pháp dạy học tiếng Anh

TS. Nguyễn Văn Lợi

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Bộ môn

-    Phụ trách chung Bộ môn

-Công tác Nghiên cứu KH Bộ môn

Th.s Lý Thị Bích Phượng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Bộ môn

- Công tác sinh viên Bộ môn

- Công tác Tổ chức – nhân sự Bộ môn

Th.s Trần Thị Châu Pha

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Bộ môn Công tác đào tạo đại học Bộ môn
5 Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Anh

TS. Nguyễn Thị Phương Hồng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Bộ môn

- Phụ trách chung Bộ môn

-Công tác tổ chức nhân sự Bộ môn

-Công tác Hợp tác quốc tế Bộ môn

-Công tác Đào tạo Sau đại học Bộ môn

Th.s Huỳnh Minh Hiền

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Bộ môn

-Công tác đào tạo Bộ môn

-Công tác Nghiên cứu Khoa Bộ môn

Th.s Lưu Bích Ngọc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Bộ môn

-Công tác sinh viên Bộ môn

-Côn tác cơ sở vật chất Bộ môn

6 Bộ môn tiếng Anh căn bản và tiếng Anh chuyên ngành

Th.s, NCS  Lê Xuân Mai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Bộ môn Phụ trách chung

Th.s Lê Công Tuấn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Bộ môn

-Công tác chuyên môn và Nghiên cứu khoa học Bộ môn

Th.s Khưu Quốc Duy

Phó Bộ môn -Công tác Tổ chức, kế hoạch và cơ sở vật chất Bộ môn
7 Văn phòng Khoa

CN. Nguyễn Thị Minh Thư

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chánh VP Khoa

- Phụ trách chung

-Công tác quản lí tài chính

-Công tác Tổ chức- cán bộ

- Quản lí tài sản

CN. Nguyễn Thị Phương Hoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Chánh VP Khoa Công tác đào tạo Đại học tại Khoa (Chính qui, Ngoài trường)

CN: Trương Kim Ngân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

- Trợ lí đào tạo Sau đại học

- Quản lí đề án NN 2020

CN. Bùi Nhã Quyên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Trợ lí NCKH và HTQT

CN. Nguyễn Thị Kim Thanh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

-Thư kí tổng hợp

-Văn thư

CN. Nguyễn Vân Quỳnh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

-Trợ lí công tác sinh viên

- Phụ trách Website Khoa

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses