09202017Thứ 4
Last updateThứ 5, 14 09 2017 10am

Cơ cấu tổ chức - Văn Phòng khoa

CN. Nguyễn Thị Minh Thư

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chánh VP Khoa

- Phụ trách chung

-Công tác quản lí tài chính

-Công tác Tổ chức- cán bộ

- Quản lí tài sản

CN. Nguyễn Thị Phương Hoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Chánh VP Khoa Công tác đào tạo Đại học tại Khoa (Chính qui, Ngoài trường)

CN: Trương Kim Ngân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

- Trợ lí đào tạo Sau đại học

- Quản lí đề án NN 2020

CN. Bùi Nhã Quyên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Trợ lí NCKH và HTQT

CN. Nguyễn Thị Kim Thanh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

-Thư kí tổng hợp

-Văn thư

CN. Nguyễn Vân Quỳnh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

-Trợ lí công tác sinh viên

- Phụ trách Website Khoa

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses