09202017Thứ 4
Last updateThứ 5, 14 09 2017 10am

Thư viện

Mẫu văn bản thực hiện Phong trào chi đoàn

Attachments:
Access this URL (https://goo.gl/ABYBv9)https://goo.gl/ABYBv9[Mẫu văn bản hoạt động chi đoàn]0 kB
Download this file (DANH+SACH+CHI+DOAN.pdf)Mẫu danh sách chi đoàn[Mẫu danh sách chi đoàn]272 kB
Download this file (DANH+SACH+LIEN+KET+CHI+DOAN.pdf)Mẫu danh sách liên kết chi đoàn[Mẫu danh sách liên kết chi đoàn]279 kB
Download this file (MAU+BAO+CAO+CHI+DOAN.pdf)Mẫu báo cáo chi đoàn[Mẫu báo cáo chi đoàn]272 kB
Download this file (MAU+BAO+CAO+LKCĐ.pdf)Mẫu báo cáo liên kết chi đoàn[Mẫu báo cáo liên kết chi đoàn]270 kB
Download this file (MAU+KE+HOACH+CHI+DOAN.pdf)Mẫu kế hoạch chi đoàn[Mẫu kế hoạch chi đoàn]444 kB
Download this file (MAU+KE+HOACH+LKCĐ.pdf)Mẫu kế hoạch liên kết chi đoàn[Mẫu kế hoạch liên kết chi đoàn]446 kB
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses