09202017Thứ 4
Last updateThứ 5, 14 09 2017 10am

Thư viện

Đường dẫn đăng kí sinh hoạt lệ chi đoàn và kết quả đăng kí hằng tháng

Tháng 9 năm 2015

- Biểu mẫu đăng kí: https://goo.gl/JIZBoQ

- Kết quả đăng kí: https://goo.gl/0xEuUZ

 

Tháng 11 năm 2015

- Biểu mẫu đăng kí: https://goo.gl/s1mQ1D

- Kết quả đăng kí:

 Lưu ý: người đăng kí là đại diện BCH chi đoàn và phải đăng nhập bằng email của trường khi đăng kí.

 

 

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses