09202017Thứ 4
Last updateThứ 5, 14 09 2017 10am

Hình ảnh

Hình ảnh của cuộc thi "Sắc màu ASEAN"

Mời các bạn cùng xem lại những hình ảnh được vào vòng bình chọn của Cuộc thi tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á "Sắc màu ASEAN".

Đội 1. Hand in hand - Chi đoàn Ngôn ngữ Anh 02 K39

Đội 2. "The fat birds" - Chi đoàn Ngôn ngữ Anh 01 K39

Đội 3. "The pigs" - Chi đoàn Ngôn ngữ Anh 03 K40

Đội 4. "Champion" - Chi đoàn Ngôn ngữ Pháp 01 K40

Đội 5. "Amour" - SP. Tiếng Pháp K38

Đội 6. "Brighten" - SP. Anh văn 01 K38

Đội 7. "BFF" - Biên phiên dịch Tiếng Anh K39

Đội 8. "Hi hi thích quá" - SP. Anh văn 02 K40

Hình ảnh vòng chung kết

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses