08192017thứ 7
Last updateThứ 3, 15 08 2017 10am

Thông báo Tổ chức lao động học kì 1 (lần 2) năm học 2015 - 2016

Mời các bạn xem kế hoạch chi tiết tại file đính kèm.

Chú ý thời gian và địa điểm tập trung. Đăng nhập email do Trường cấp để đăng kí.

- Ngày 19/11:

Khu 2 Đại học Cần Thơ

Đăng kí: http://goo.gl/forms/2reCnYFGyl
K
ết quả đăng kí: https://goo.gl/Ffs2yt

Danh sách phân công nhóm lao động: https://goo.gl/XQElUI

 

- Ngày 20/11:

+Khu 2 Đại học Cần Thơ

Đăng kí: http://goo.gl/forms/kXwJ7Ii9eU

Kết quả đăng kí: https://goo.gl/J2MPtl
+ Khoa Ngoại ngữ: 

Đăng kí: http://goo.gl/forms/ofy6TLdQKK 
K
ết quả đăng kí: https://goo.gl/p3OT9L

 - Ngày 21/11:

+Khu 2 Đại học Cần Thơ

Đăng kí: http://goo.gl/forms/aRoQbG937G
Kết quả đăng kí: https://goo.gl/U2rXNq

+ Khoa Ngoại ngữ: 

Đăng kí: http://goo.gl/forms/3ZpKZtaMD9 
Kết quả đăng kí: https://goo.gl/u6WLx1

 - Ngày 22/11:

+ Khu 2 Đại học Cần Thơ: (buổi chiều)

Đăng kí: http://goo.gl/forms/fOkC7cUL89
K
ết quả: https://goo.gl/Qa0G5c

+Khoa Ngoại ngữ:

Sáng http://goo.gl/forms/yYkn4fpmwN Kết quả: https://goo.gl/KLyf1C

Chiều: http://goo.gl/forms/a3gwVgJ8fF Kết quả: https://goo.gl/imZX6r

Lưu ý: Ngoài lao động đầu khoá, mỗi sinh viên phải thực hiện lao động 01 lần/học kì. Sinh viên có thể tham gia lao động do Đoàn khoa , chi đoàn (nếu có) hoặc các đơn vị khác (ví dụ như chi hội sinh viên, tuy nhiên phải có danh sách chứng minh để công nhận).

Thời gian tập trung:
- Buổi chiều các ngày 19,20,21/11: 17 giờ 15 phút.
- Buổi sáng ngày 22/11: 7 giờ.
- Buổi chiều ngày 22/11: 17 giờ.

 

 

Attachments:
Download this file (Lao dong lan 2.pdf)Lao dong lan 2.pdf[ ]337 kB
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses