09202017Thứ 4
Last updateThứ 5, 14 09 2017 10am

Ngày nộp Tiểu luận Tốt nghiệp, HK 2, 15-16

Các em sinh viên K38 thân mến!

Thời gian nộp Tiểu luận Tốt nghiệp Học kỳ 2, 2015-2016 được bổ sung như sau:

- 11h30 thứ Hai, ngày 2/5/2016

Và:

- 11h30 thứ Tư, ngày 4/5/2016

Địa điêm: Văn phòng Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Anh

Nếu em nào không đến được vào ngày 2/5 (nghỉ bù Lễ) thì có thể đến vào ngày 4/5.

 

 

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses