08192017thứ 7
Last updateThứ 3, 15 08 2017 10am

Kết quả điểm rèn luyện học kì II năm học 2015 - 2016 ( lần 1)

 Ban Chấp hành Đoàn khoa Ngoại ngữ xin thông báo kết quả điểm rèn luyện học kì II năm học 2015 - 2016 (lần 1) của sinh viên Khoa Ngoại ngữ. Sinh viên khiếu nại về điểm rèn luyện xin liên hệ Văn phòng Đoàn khoa Ngoại ngữ từ ngày 08 tháng 6 đến 17 giờ ngày 09 tháng 6 để được giải quyết. Các trường hợp khiếu nại sau thời gian quy định sẽ KHÔNG được giải quyết.

Do thời gian khá gấp rút, mong các bạn sinh viên lưu ý thực hiện đúng thời gian quy định.

 

 

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses