07222017thứ 7
Last updateThứ 6, 07 07 2017 9am

Thông Báo

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 2 (dự kiến)

- Các em sinh viên xem danh sách tốt nghiệp đợt 2 theo links
https://goo.gl/lm1Zmd (danh sách sẽ được cập nhật thường xuyên theo link này).

- Hệ thống mở lại cho SV đăng ký xét TN bổ sung từ ngày 25-28/5/2017 và sẽ
được cập nhật trong đợt 2 này.

Thông Báo

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses