09202017Thứ 4
Last updateThứ 5, 14 09 2017 10am

bannerKNN1

Ngắn hạn

Tham gia thực hiện các chương trình bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và khảo sát năng lực ngoại ngữ cho giáo viên, giảng viên của các tỉnh/ thành vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trong khuôn khổ Đề án Ngoại ngữ 2020.


Giới thiệu

a) Quản lý và thực hiện các chương trình đào tạo

Bậc đại học

 • Sư phạm Tiếng Anh
 • Sư phạm Tiếng Pháp
 • Cử nhân Ngôn ngữ Anh
 • Cử nhân Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Biên dịch- Phiên dịch tiếng Anh
 • Cử nhân Ngôn ngữ Pháp

Bậc cao học

 • Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh
 • Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Pháp

b) Quản lý chương trình giảng dạy Tiếng Anh không chuyên bậc đại học của Trường;

c) Tham gia công tác quản lý chuyên môn và giảng dạy chương trình Tiếng Anh bậc 3/6 (cấp độ B1) và bậc 4/6 (cấp độ B2) của bậc Sau đại học;

d) Tham gia thực hiện các chương trình bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và khảo sát năng lực ngoại ngữ cho giáo viên, giảng viên của các tỉnh/ thành vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trong khuôn khổ Đề án Ngoại ngữ 2020.

Đại học

 

Quản lý và thực hiện các chương trình đào tạo

Bậc đại học

 • Sư phạm Tiếng Anh
 • Sư phạm Tiếng Pháp
 • Cử nhân Ngôn ngữ Anh
 • Cử nhân Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Biên dịch- Phiên dịch tiếng Anh
 • Cử nhân Ngôn ngữ Pháp

- Quản lý chương trình giảng dạy Tiếng Anh không chuyên bậc đại học của Trường; 

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses