BAN CHỦ NHIỆM KHOA 

 

TT Họ và tên Chức vụ chính quyền Nhiệm vụ phân công Email
01 Trịnh Quốc Lập Trưởng Khoa Phụ trách chung, công tác TCCB, đào tạo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02 Trần Văn Lựa Phó Trưởng Khoa Công tác Đảng, sinh viên, cơ sở vật chất This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

Số lượt truy cập

021803
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
12
34
12
21803

School of Foreign Languages

411, 30/4 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City, Vietnam

Tel:02923.872285 or 02923.872290; Email: knn@ctu.edu.vn.