CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 2015

TT

Tên công trình được xuất bản

Tạp chí KH Quốc tế

Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước

Tạp chí/ Tập san cấp trường

Tác giả

Đồng Tác giả

( CB cơ hữu Khoa NN)

1

Lê Ngọc Hóa, Trịnh Quốc Lập2015. LECTURERS’ BELIEFS ABOUT EFFECTIVE TEACHING AND THEIR PRACTICES: A CASE STUDY AT CAN THO UNIVERSITY. The 9th DEPISA International Conference: Developing Professionalism throuhg Investigate Practice. . 5-6. (Đã xuất bản)

 

01

 

 

Trịnh Quốc Lập

 

2

Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Quốc Lập, Võ Huy Bình. 2015. CHIÊM NGHIỆM - MỘT BIỆN PHÁP HIỆU QUẢ ĐỂ PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 41. 97-101. (Đã xuất bản)

 

01

 

 

Trịnh Quốc Lập

3

Nguyễn Văn Lợi, Nguyen gia Viet. 2015. LEARNER AUTONOMY IN VIETNAMESE UNIVERSITIES: INSIGHTS FROM LANGUAGE TEACHER EDUCATORS. the 7th engaging with Vietnam Conference and the 1st Vietnam-US higher education Forum. . (Đã xuất bản)

 

01

 

Nguyễn Văn Lợi

 

4

Đỗ Xuân Hải2015. PHẦN DẪN NHẬP BÀI BÁO NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG VIẾT BẰNG TIẾNG ANH: KHẢO SÁT CẤU TRÚC TU TỪ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 41. 9-18. (Đã xuất bản)

 

 

01

Đỗ Xuân Hải

 

5

Phương Hoàng Yến, Kris Van den Branden, Elke Van Steendam, Lies Sercu. 2015. THE IMPACT OF PPP AND TBLT ON VIETNAMESE STUDENTS' WRITING PERFORMANCE AND SELF-REGULATORY WRITING STRATEGIES. International Journal of Applied Linguistics. 166. 37-93. (Đã xuất bản)

01

 

 

Phương Hoàng Yến

 

6

Võ Phương Quyên2015. IMPROVING EFL ADULT LEARNERS’ WRITING SKILLS BY PEER ASSESSMENT. Developing Educational Professionals in Southeast Asia (DEPISA). December 2015. 5-15. (Đã xuất bản)

01

 

 

Võ Phương Quyên

 

7

Trương Thị Ngọc Điệp2015. IMPROVING STUDENTS’ SHORT-TERM MEMORY THROUGH RETELLING IN THE SOURCE LANGUAGE. Developing Educational Professionals In Southeast Asia. DEPISA, December 2015_ISBN: 978-0-9923846-2-3. 39-52. (Đã xuất bản)

01

 

 

Trương Thị Ngọc Điệp

 

8

Hồ Phương Thùy2015. STIMULATING NON ENGLISH-MAJORED STUDENTS THROUGH DRAMA PERFORMANCES. INVESTIGATING ISSUES IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING AND LEARNING THOUGH ACTION RESEARCH Stories from the Mekong Delta, Vietnam. ISBN: 978-0-9923846-2-3. 103-106. (Đã xuất bản)

01

 

 

Hồ Phương Thùy

 

9

Marjolijn Verspoor, Nguyễn Thị Phương Hồng2015. A DYNAMIC USAGE-BASED APPROACH TO SECOND LANGUAGE TEACHING. Usage-Based Perspectives on Second Language Learning. In Teresa Cadierno and Søren Wind Eskildsen. 305-328. (Đã xuất bản)

01

 

 

Nguyễn Thị Phương Hồng

 

10

Nguyễn Duy Khang (2015). From “Letter to a Teacher”: seeking the implied portraits of a good teacher. A Vietnamese father’s perspective. Issues in Early Education. 1(28)/Rok XI-2015. 128 - 139. (Đã xuất bản)

 

01

 

 

Nguyễn Duy Khang

 

11

Nguyễn Thị Kim Thi2015. THE EFFECT OF SONGS ON WRITING COMPOUND AND COMPLEX SENTENCES. Depisa. ISBN: 978-0-9923846-2-3. 16-27. (Đã xuất bản)

01

 

 

Nguyễn Thị Kim Thi

 

 

Trần Thị Thanh Quyên2015. IMPROVING STUDENTS’ ORAL PRESENTATION SKILLS THROUGH PRINCIPLES AND MODELS. Monograph Can Tho. 1. 53-59. (Đã xuất bản)

 

01

 

Trần Thị Thanh Quyên

 

              Tổng:  11

07

03

01

11

 

Số lượt truy cập

720306
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
273
3447
13718
720306

Khoa Ngoại Ngữ

411, đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại:02923.872285 hoặc 02923.872290; Email: knn@ctu.edu.vn.