CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 2019

TT

Tên công trình được xuất bản

Tạp chí KH Quốc tế

Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước

Tạp chí/ Tập san cấp trường

Tác giả

Đồng Tác giả

( CB cơ hữu Khoa NN)

 

1

Phương Hoàng Yến, Trần Mai Hiển, Võ Phương Quyên. 2019. A REVIEW OF FACTORS INFLUENCING LEARNERS’ GAIN OF ENGLISH PROFICIENCY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 1. 49-59. (Đã xuất bản)

 

 

01

Phương Hoàng Yến

Trần Mai Hiển

Võ Phương Quyên

 

2

Nguyễn Thị Văn Sử, Kevin Laws. 2019. CHANGES IN HIGHER EDUCATION TEACHERS’ PERCEPTIONS OF CURRICULUM. Journal of Applied Research in Higher Education. 11. 76-89. (Đã xuất bản)

01

 

 

Nguyễn Thị Văn Sử

 

 

3

Nguyễn Thị Văn Sử2019. ENGLISH CURRICULUM REFORM AND FORMATIVE ASSESSMENT POLICIES: CROSS-CASE ANALYSIS - IMPLICATIONS FOR ALTERNATIVE ASSESSMENT RESEARCH IN VIETNAM. Using Alternative Assessment to Improve EFL Learners’ Learning Achievement: From Theory to Practice. In Phuong Hoang Yen and Nguyen Thi Van Su. 23-40. (Đã xuất bản)

01

 

 

Nguyễn Thị Văn Sử

Phương Hoàng Yến

 

 

4

Phạm Thị Mai Duyên2019. THE PERCEPTIONS OF ENGLISH TEACHERS AT CANTHO UNIVERSITY IN THE INTEGRATION OF CULTURE INTO ENGLISH CLASSES. International Journal of Applied Linguistics and English Literature. 8. 71-78. (Đã xuất bản)

01

 

 

Phạm Thị Mai Duyên

 

 

5

Phương Hoàng Yến, Nguyễn Thị Quế Phương. 2019. IMPACT OF ONLINE PEER FEEDBACK ON STUDENTS’ WRITING PERFORMANCE AND ATTITUDE. Using Alternative Assessment to Improve EFL Learners’ Learning Achievement: From Theory to Practice. 1. 81-98. (Đã xuất bản)

01

 

 

 

Phương Hoàng Yến

 

6

Phương Hoàng Yến, Phan Thanh Xuân. 2019. BENEFITS AND CHALLENGES OF USING ANALYTIC RUBRICS FOR STUDENTS’ SPEAKING SELF-ASSESSMENT. Using Alternative Assessment to Improve EFL Learners’ Learning Achievement: From Theory to Practice. 1. 99-116. (Đã xuất bản)

01

 

 

 

Phương Hoàng Yến

 

7

Phương Hoàng Yến, Nguyễn Thiện Thông. 2019. STUDENTS’ PERCEPTIONS TOWARDS THE BENEFITS AND DRAWBACKS OF EMI CLASSES. English Language Teaching. 12 (5). 88-100. (Đã xuất bản)

01

 

 

Phương Hoàng Yến

 

 

8

Phương Hoàng Yến, Võ Phương Quyên. 2019. STUDENTS’ LEARNING AUTONOMY, INVOLVEMENT AND MOTIVATION TOWARDS THEIR ENGLISH PROFICIENCY. EduLite Journal of English Education, Literature, and Culture. 4(1). 1-12. (Đã xuất bản)

01

 

 

Phương Hoàng Yến

Võ Phương Quyên

 

9

Tran Le Huu Nghia, Phương Hoàng Yến, Trần Lê Kim Hương. 2019. THE CONTRIBUTION OF PART-TIME WORK EXPERIENCE TO PRE-SERVICE TEACHERS' DEVELOPMENT OF GRADUATE EMPLOYABILITY. Advances in Higher Education and Professional Development. 1. 20-47. (Đã xuất bản)

01

 

 

 

Phương Hoàng Yến

 

10

Trần Thị Thanh Quyên, Phương Hoàng Yến2019. AN INVESTIGATION INTO ENGLISH PREPARATORY PROGRAMS FOR EMI LEARNING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTES IN VIETNAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 2. 51-60. (Đã xuất bản)

 

 

01

Trần Thị Thanh Quyên

Phương Hoàng Yến

 

11

Phương Hoàng Yến, Huỳnh Minh Hiền, Huỳnh Chí Minh Huyên. 2019. STUDENTS’ PERCEPTIONS OF A BLENDED LEARNING ENVIRONMENT FOR ENGLISH TRAINING AT A UNIVERSITY IN VIETNAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 3. 57-64. (Đã xuất bản)

 

 

01

Phương Hoàng Yến

Huỳnh Minh Hiền,

 Huỳnh Chí Minh Huyên

 

12

Võ Phương Quyên2019. PERFORMANCE-BASED ASSESSMENT: IMPLICATIONS TO ENGLISH LANGUAGE CLASSROOMS. Using alternative assessment to improve EFL learners' learning achievement. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 1. 63-80. (Đã xuất bản)

 

 

01

Võ Phương Quyên

 

 

13

Tran Le Huu Nghia, Võ Phương Quyên2019. THE CONTRIBUTION OF IMPORTED PROGRAMS IN VIETNAMESE UNIVERSITIES TO GRADUATE EMPLOYABILITY DEVELOPMENT. Internationalization and Employability in Higher Education. 1. 163-175. (Đã xuất bản)

01

 

 

 

Võ Phương Quyên

 

14

Tran Le Huu Nghia, Võ Phương Quyên, Hoang Truong Giang. 2019. AT-HOME INTERNATIONAL EDUCATION IN VIETNAMESE UNIVERSITIES: IMPACT ON GRADUATES’ EMPLOYABILITY AND CAREER PROSPECTS. The International Journal of Higher Education Research. March 01. 1-18. (Đã xuất bản)

01

 

 

 

Võ Phương Quyên

 

15

Nguyễn Bửu Huân, Nguyễn Phương Bảo Trân. 2019. EDMODO USE IN ESP WRITING: STUDENTS' PERCEPTIONS. European Journal of English Language Teaching. 4(4). 130-140. (Đã xuất bản)

01

 

 

Nguyễn Bửu Huân

Nguyễn Phương Bảo Trân

 

16

Nguyễn Bửu Huân, Nguyễn Thị Lan Anh. 2019. SOURCE-BASED ACADEMIC WRITING THROUGH PARAPHRASING AND SUMMARIZING: STUDENTS' PERCEPTIONS AND PRACTICES. International Journal of Innovative Research and Development. 8(10). 22-28. (Đã xuất bản)

01

 

 

Nguyễn Bửu Huân

 

 

17

Nguyễn Bửu Huân, Sally Hansen, Penny Haworth. 2019. CHALLENGING ESP TEACHER BELIEFS ABOUT ACTIVE LEARNING IN A VIETNAMESE UNIVERSITY. The International Journal of Teacher Development. 23 (3). 345-365. (Đã xuất bản)

01

 

 

Nguyễn Bửu Huân

 

 

18

Hồng Diễm Thúy, Nguyễn Bửu Huân2019. TEACHER BELIEFS AND PRACTICES OF SCAFFOLDING STUDENTS' READING COMPREHENSION THROUGH QUESTIONING AT PRE-READING STAGE. European Journal of Foreign Language Teaching. 4 (2). 72-92. (Đã xuất bản)

01

 

 

 

Nguyễn Bửu Huân

 

19

Nguyễn Thị Hồng Gấm, Nguyễn Bửu Huân2019. TEACHERS' PERCEPTIONS ABOUT VOCABULARY INSTRUCTION THROUGH FLASHCARDS AT ENGLISH LANGUAGE CENTERS IN THE MEKONG DELTA CITY. i-manager's Journal of English Language Teaching. 9(3). 36-48. (Đã xuất bản)

01

 

 

 

Nguyễn Bửu Huân

 

20

Nguyễn Bửu Huân2019. TEACHER BELIEFS AND THEIR CHANGE PROCESS IN ESP UNIVERSITY CLASSES. Paper presented at 15th International Conference on Language, Education, Humanities and Innovation & 4th International Conference on Open Learning and Education Technologies, London, UK. (Đã xuất bản)

01

 

 

Nguyễn Bửu Huân

 

 

21

Ngô Mi Lệ Anh2019. OPPORTUNITIES TO IMPROVE THE LEARNING CULTURE IN VIETNAM. Developing English Teaching Practices in the Mekong River. 74. 19-35. (Đã xuất bản)

 

01

 

Ngô Mi Lệ Anh

 

 

22

Phan Thị Tuyết Vân. (2019). Violence rooted from school and family: Voices of Vietnamese insiders. Language, Discourse & Society. vol.7, no. 1(13)/2019. 109-126 (Đã xuất bản)

 

 

01

 

Phan Thị Tuyết Vân

 

 

23

Dương Thái Bảo , Thái Công Dân, Đào Minh Trung, Nguyễn Thị Minh Tuyền , Cao Minh Kỳ , Phan Thị Mỹ Thẳm , Nguyễn Thị Thu Ái . 2019. THE STUDY OF EFL STUDENTS’ PARTICIPATION INTO EVALUATION AND USE OF THE COURSE BOOK FOR THE GENERAL ENGLISH COURSE: A CASE AT A VIETNAMESE UNIVERSITY. Khoa học và Công Nghệ. ISBN: 978-616-421-080-6. 701-720. (Đã xuất bản)

 

01

 

 

Đào Minh Trung

 

24

Nguyễn Thị Kim Thi2019. THE EFFECT OF SONGS ON STUDENTS' USE OF PHRASAL VERBS. Developing English Teaching Practices in the Mekong Delta. 72. 117-134. (Đã xuất bản)

 

01

 

Nguyễn Thị Kim Thi

 

 

25

Trần Thị Thanh Quyên2019. WHY TEACHING CULTURE IS IMPORTANT IN EFL SETTINGS. Developing English Teaching Practices in the Mekong Delta. 0. 8-18. (Đã xuất bản)

 

01

 

Trần Thị Thanh Quyên

 

 

26

Trần Thị Thanh Quyên2019. THE USE OF SELF-ASSESSMENT TO IMPROVE EFL STUDENTS’ SPEAKING PERFORMANCE: A REVIEW. LANGUAGE AND LINGUISTICS - Using Alternative Assessment to Improve EFL Learners' Learning Achievement: From Theory to Practice. 0. 41-62. (Đã xuất bản)

 

01

 

Trần Thị Thanh Quyên

Không in được do bản quyèn

 

27

Trần Thị Thanh Quyên, Phương Hoàng Yến. 2019. AN INVESTIGATION INTO ENGLISH PREPARATORY PROGRAMS FOR EMI LEARNING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTES IN VIETNAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 2. 51-60. (Đã xuất bản)

 

 

01

 

 

 

           Tổng:  27

16

06

06

14

 

                         

 

 

 

Thông báo

Videos

Số lượt truy cập

318107
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
217
831
217
318107

Khoa Ngoại Ngữ

411, đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại:02923.872285 hoặc 02923.872290; Email: knn@ctu.edu.vn.