ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LIÊN THÔNG NHẬP HỌC

STT

Thông báo trước đây

Điều chỉnh

1

07g30 đến 11g00 ngày 16/11/2021: Nộp hồ sơ nhập học tại Phòng Công tác sinh viên (thành phần hồ sơ nhập học có trên Giấy báo nhập học)

Từ 07g30 đến 11g00 ngày 16/11/2021: Nộp hồ sơ nhập học tại Phòng Công tác sinh viên (thành phần hồ sơ nhập học có trên Giấy báo nhập học).

 

Chú ý: Đối với sinh viên không đến nộp trực tiếp được thì gửi 1 Email đến cô Đặng Bích Tuyền (Địa chỉ Email: dbtuyen@ctu.edu.vn) nội dung như sau:

- Tiêu đề Email: Đăng ký nhập học liên thông 2021

- Nội dung Email gồm có các thông tin: Họ tên, ngày sinh, Số điện thoại liên hệ, Ngành trúng tuyển, Mã số sinh viên

- Đính kèm hình chụp Giấy báo nhập học; Giấy CMND/CCCD.

 

Chú ý: Sinh viên sẽ được cấp tài khoản Thư điện tử và tài khoản đăng nhập máy tính. (Xem hướng dẫn sử dụng tại https://tansinhvien.ctu.edu.vn/noi-q/su-dung-dich-vu-ung-dung-tren-mang-truong)

2

08g00 ngày 16/11/2021:

có mặt tại Khoa quản lý ngành để:

- nhận chương trình đào tạo có kết quả xét miễn học phần;

- Cố vấn học tập hướng dẫn sinh viên lập kế hoạch học tập và phổ biến Quy định Công tác học vụ;

- Quy chế Công tác sinh viên, chế độ chính sách.

Từ 13g30 đến 17g00 ngày 16/11/2021: Sinh viên sử dụng Thư điện tử  do Trường cung cấp để liên hệ với thầy/cô Giáo vụ khoa quản lý ngành bằng email để nhận bản scan chương trình đào tạo có kết quả xét miễn học phần.

 

Khoa quản lý ngành thông báo thời gian sinh hoạt với sinh viên bằng hình thức trực tuyến về các nội dung: Hướng dẫn lập kế hoạch học tập và phổ biến Quy định Công tác học vụ; Quy chế Công tác sinh viên, chế độ chính sách. (Sinh hoạt trước ngày 22/11/2021).

3

13g30 ngày 16/11/2021: có mặt tại Trung tâm học liệu được hướng dẫn sử dụng Trung tâm học liệu và chụp hình làm thẻ sinh viên

Thực hiện trực tuyến:

1. Xem video hướng dẫn sử dụng hệ thống thư viện Trường tại

https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/aboutus/lrc-guide

 

2. Từ 17/11 đến 22/11: Đăng nhập vào hệ thống làm thẻ sinh viên trực tuyến để nộp ảnh cấp thẻ tại: https://storage.ctu.edu.vn/thesv2021/LDAP/ 

(Xem hướng dẫn đăng ký làm thẻ Sinh viên trực tuyến https://www.youtube.com/watch?v=YU-Y3SoxLrs)

4

Từ ngày 16/11 đến 28/11/2021: Nhập kế hoạch học tập vào hệ thống quản lý

Từ ngày 22/11 đến 28/11/2021: Nhập kế hoạch học tập vào hệ thống quản lý tại website https://htql.ctu.edu.vn

5

Từ ngày 06/12 đến 26/12/2021: Đăng ký học phần theo kế hoạch chung của Trường (xem kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2021 - 2022 tại Website https://htql.ctu.edu.vn)

Từ ngày 06/12 đến 26/12/2021: Đăng ký học phần theo kế hoạch chung của Trường

(xem kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2021 - 2022 tại Website https://htql.ctu.edu.vn)

 

Danh sách thầy/cô Giáo vụ khoa

TT

Ngành

Giáo vụ

Địa chỉ email

1

Công nghệ thông tin

Cô Nguyễn Thị Thủy Chung

nttchung@ctu.edu.vn

2

Kỹ thuật phần mềm

3

Mạng máy tính & truyền thông DL

4

Ngôn ngữ Anh

Cô Nguyễn Thị Kim Thanh

nghoaithanh@ctu.edu.vn

5

Sư phạm Tiếng Anh

6

Kế toán

Cô Lê Kim Thanh

lkthanh@ctu.edu.vn

7

Kinh doanh quốc tế

8

Kinh tế

9

Marketing

10

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

11

Quản trị kinh doanh

12

Tài chính - Ngân hàng

13

Luật

Cô Lê Phương Thy

lpthy@ctu.edu.vn

14

Quản lý đất đai

Cô Phạm Việt Nữ

pvnu@ctu.edu.vn

15

Quản lý tài nguyên và môi trường

16

Kỹ thuật môi trường

17

Bảo vệ thực vật

Thầy Nguyễn Quang Dũng

nqdung@ctu.edu.vn

18

Công nghệ thực phẩm

19

Thú y

20

Giáo dục tiểu học

Thầy Trần Ngọc Đạt

tndat@ctu.edu.vn

21

Sư phạm Ngữ văn

22

Sư phạm Toán học

23

Kỹ thuật cơ khí

Cô Nguyễn Thị Thuận

ntthuan@ctu.edu.vn

24

Kỹ thuật điện

25

Kỹ thuật xây dựng

26

Văn học

Thầy Thạch Chanh Đa

tcda@ctu.edu.vn

27

Việt Nam học

28

Xã hội học

 

-  Lưu ý: thường xuyên truy cập Website của Trường để kịp thời cập nhật thông tin liên quan đến các hoạt động và học tập có thể thay đổi do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19.

Số lượt truy cập

701496
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
372
5418
12120
701496

Khoa Ngoại Ngữ

411, đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại:02923.872285 hoặc 02923.872290; Email: knn@ctu.edu.vn.