TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

       KHOA NGOẠI NGỮ

 

                                                                 LỊCH BÁO CÁO KHOA HỌC CẤP KHOA ĐỢT 1 - NĂM 2020

            Khoa Ngoại ngữ trân trọng kính mời Thầy, Cô, các anh chị HVCH và các em sinh viên đến dự buổi báo cáo học thuật, lịch cụ thể như sau:

            - Thời gian: 8h00, ngày 26/06/2020

            - Địa điểm: Phòng 105 – Nhà học K1 – Khu I – Đại học Cần Thơ.

            - Nội dung các bài báo cáo:

 

1) 8:00 – 8:30 : Vietnamese Students’ Conceptualisation of an Effective Teacher of English

Bài báo cáo những kết quả chủ đạo từ một khảo sát được thực hiện với gần 300 sinh viên bậc Đại học chuyên ngành tiếng Anh và 35 học viên Thạc sĩ tại trường Đại học Cần Thơ về định nghĩa của học viên về một giáo viên tiếng Anh hiệu quả tại Việt nam. Sử dụng mô hình của Shulman (1986) về nguồn kiến thức của giáo viên ngôn ngữ (Knowledge base of language teachers), báo cáo giúp người nghe hiểu rõ hơn các mảng kiến thức cần thiết đối với một giáo viên dạy ngôn ngữ theo góc nhìn của các lý thuyết và đối chiếu nó với những quan điểm thực tiễn thu thập được từ khảo sát với nhóm sinh viên tại Đại học Cần Thơ.

                                                          Báo cáo viên: TS. Nguyễn Hải Quân

    2) 8:30 – 9:00:  Cảm nhận của sinh viên các ngành CLC về việc thực hiện projects trong môn Tiếng Anh thuyết trình.

Báo cáo xoay quanh cảm nhận của SV các ngành CLC về sự phát triển kỹ năng và ngôn ngữ nhờ vào việc thực hiện dự án trong môn Tiếng Anh thuyết trình.

                                                      Báo cáo viên: Ths. Phan Việt Thắng

   3) 9:00 – 10:00:  Sự tham gia của SV vào Đánh giá việc đạt được Chuẩn Đầu ra: Thực tiễn thực hiện đối với Học phần Biên dịch 1: Biên dịch Nâng cao

  • Chuẩn Đầu ra của CTĐT
  • Đánh giá Chuẩn Đầu ra của CTĐT
  • Vai trò của SV trong Đánh giá việc đạt được Chuẩn Đầu ra
  • Thực tiễn thực hiện đối với Học phần Biên dịch 1: Biên dịch Nâng cao
  • Nhận xét và đề xuất thực hiện nhân rộng.

                                                           Báo cáo viên: Ths. Đào Phong Lâm

4) 10:00 – 10:30 : Khảo sát ý kiến của sinh viên và giảng viên về hiệu quả của “Sổ tay hướng dẫn sinh viên Ngôn ngữ Anh làm luận văn tốt nghiệp và tiểu luận tốt nghiệp”

Bài báo cáo những kết quả chính thu được từ ý kiến của sinh viên và giảng viên hướng dẫn và đánh giá luận văn tốt nghiệp, tiểu luận tốt nghiệp đối với sổ tay hướng dẫn Sinh viên làm luận văn tốt nghiệp và tiểu luận tốt nghiệp hiện đang được sử dụng tại Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Anh. Bài báo cáo sẽ đề xuất một số điều chỉnh về nội dung và hình thức để quyển sổ tay được hoàn chỉnh hơn.

                                                          Báo cáo viên: Ths. Trương Thị Ngọc Điệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

       KHOA NGOẠI NGỮ

 

                                                                     LỊCH BÁO CÁO KHOA HỌC CẤP KHOA ĐỢT 1 - NĂM 2021

            Khoa Ngoại ngữ trân trọng kính mời Thầy, Cô, các anh chị HVCH và các em sinh viên đến dự buổi báo cáo học thuật, lịch cụ thể như sau:

 

            - Thời gian: 8h00, ngày 11/06/2021

            - Địa điểm: Hội Trường Khoa Ngoại ngữ

                              Số 411 – Đường 30/4 – Hưng Lợi – Ninh Kiều – Cần Thơ

            - Nội dung các bài báo cáo:

 

1) 8:00 – 8:30 : Xác định đúng các vấn đề gây khó khăn cho người học tiếng Anh đối với kỹ năng Nghe và các gợi ý về phương pháp rèn luyện phù hợp cho sinh viên tự học.

                 Tập trung thảo luận các vấn đề gây khó khăn cho người học tiếng Anh đối với kỹ năng Nghe và chia sẻ các gợi ý và phương pháp rèn luyện phù hợp cho sinh viên tự học.

 

                                                                   Báo cáo viên: Ts. Nguyễn Duy Khang

 

         2) 8:30 – 9:00:  Cảm nhận của sinh viên các ngành CLC về việc thực hiện projects trong môn Tiếng Anh thuyết trình.

                        Báo cáo xoay quanh cảm nhận của SV các ngành CLC về sự phát triển kỹ năng và ngôn ngữ nhờ vào việc thực hiện dự án  trong môn Tiếng Anh thuyết trình.

                                                         

                                                           Báo cáo viên: Ths. Phan Việt Thắng

Dear Partners,

 
Warmest greetings from Kasetsart University, Thailand.
Kasetsart University is now pleased to offer “One Semester Scholarship Program for ASEAN Students: In Celebration of the 80th Anniversary of Kasetsart University (OSSPAS)”, scholarships to exchange students from partner universities in ASEAN countries for one semester. This scholarship aims to commemorate the 80th anniversary of the university foundation and we are willing to promote mobility with our Asian community friends.  

Details of the program
Eligibility:  
1) Currently be a full-time student at bachelor degree from Partner University in ASEAN countries
2)  Take one exchange semester (Min. 9 Credits) at Kasetsart University
 3) Have discussed their study leave with the university to which they originally belong, as well as about how they plan to contribute to their school after their return.
Scholarship Period: one semester for exchange program
Benefit: tuition fee waivers, allowances, university dormitory fees , partial support for the alternative State Quarantine (ASQ)
:  The project period starts from Academic year 2021-2023.

Application period for Academic year 2021 :
Application deadline  Semester 1/2021 May 14, 2021
                                 Semester 2/2021 October18, 2021

Application process:  An online application can be processed at:
 https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?page_id=8476
        Select “Type of Program” , then choose “Study with Credit Required”,
        Under the “Program Name”, click “ Other”, and put “80th KUOSSPAS”
        Under  “Faculty”, click “Other”, and select  your preferred faculty
 
Selection Process: IAD will notify the result within 1 month from the application deadline.
Should you have any further inquiries, please do not hesitate to contact the International Affairs Division; Tel:  +662-9428-858 or email: iad@ku.th

Kind regards,
IAD

Số lượt truy cập

701455
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
331
5377
12079
701455

Khoa Ngoại Ngữ

411, đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại:02923.872285 hoặc 02923.872290; Email: knn@ctu.edu.vn.