BAN CHỦ NHIỆM KHOA 

 

TT Họ và tên Chức vụ chính quyền Nhiệm vụ phân công Email
01 Trịnh Quốc Lập Trưởng Khoa Phụ trách chung, công tác TCCB, đào tạo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02 Trần Văn Lựa Phó Trưởng Khoa Công tác Đảng, sinh viên, cơ sở vật chất This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Announcements

Number of visits

041791
Today
This week
This month
All
13
358
106
41791

School of Foreign Languages

411, 30/4 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City, Vietnam

Tel:02923.872285 or 02923.872290; Email: knn@ctu.edu.vn.