Scientific Research Council 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

01 PGS.TS.Trinh Quốc Lập Chủ tịch HĐ
02 TS. Lê Xuân Mai Thư kí HĐ
03 TS. Diệp Kiến Vũ ủy viên
04 PGS.TS. Phương Hoàng Yến
ủy viên 
05 TS.Võ Văn Chương
ủy viên 
06 TS.Nguyễn Anh Thi
ủy viên 
07 TS.Lữ Quốc Vinh:
ủy viên 
08 TS. Nguyễn Hương Trà
ủy viên 
09 TS.Ngô Huỳnh Hồng Nga:
ủy viên 

 

 

 

 

Announcements

Number of visits

164726
Today
This week
This month
All
13
30
847
164726

School of Foreign Languages

411, 30/4 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City, Vietnam

Tel:02923.872285 or 02923.872290; Email: knn@ctu.edu.vn.