I. CHỨC NĂNG:

Văn phòng khoa là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Ban chủ nhiệm Khoa trong việc tổ chức thực hiện và quản lý mọi mặt công tác hành chính, tổ chức - cán bộ, Sinh viên, tài chính, đào tạo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất và trang thiết bị .v.v.. của đơn vị.

II. NHIỆM VỤ:

Văn phòng khoa có nhiệm vụ giúp lãnh đạo đơn vị trong các hoạt động quản lý hành chính, trao đổi thông tin,triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nhà trường phân công cho đơn vị. Văn phòng khoa là một tập thể thống nhất và thực hiện các nhóm công tác như: công tác đào tạo, công tác sinh viên, công tác nghiên cứu khoa học - HTQT -  quản lý dự án, công tác tổ chức cán bộ,  văn thư - thông tin liên lạc, công tác quản lý mạng và website Khoa, công tác quản lý tài chính, tài sản thiết bị Khoa và công tác đảm bảo chất lượng

 

CN. Nguyễn Thị Minh Thư

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chánh VP Khoa

- Phụ trách chung

-Công tác quản lí tài chính

-Công tác Tổ chức- cán bộ

- Quản lí tài sản

CN. Nguyễn Thị Phương Hoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Chánh VP Khoa Công tác đào tạo Đại học tại Khoa (Chính qui, Ngoài trường)

CN: Trương Kim Ngân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

- Trợ lí đào tạo Sau đại học

- Quản lí đề án NN 2020

CN. Bùi Nhã Quyên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Trợ lí NCKH và HTQT

CN. Nguyễn Thị Kim Thanh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

-Thư kí tổng hợp

-Văn thư

CN. Nguyễn Vân Quỳnh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

-Trợ lí công tác sinh viên

- Phụ trách Website Khoa

Announcements

Number of visits

194029
Today
This week
This month
All
28
200
28749
194029

School of Foreign Languages

411, 30/4 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City, Vietnam

Tel:02923.872285 or 02923.872290; Email: knn@ctu.edu.vn.