Lịch sử hình thành

Bộ môn Phương pháp dạy học tiếng Anh được tách ra từ Khoa Sư Phạm để thành lập một đơn vị trực thuộc Khoa Ngoại Ngữ tháng 03 năm 2015. Từ tháng 03 năm 2015 trở về trước Bộ môn trực thuộc Khoa Sư Phạm với tên gọi là Bộ môn Tiếng Anh, và sau đó đổi tên thành Bộ môn Sư phạm Tiếng Anh vào năm 2008 khi một bộ phận cán bộ bộ môn được tách ra để thành lập Bộ môn Ngoại Ngữ thuộc Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Bộ môn là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho vùng ĐBSCL. Sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực chuyên môn công tác tại các cơ sở đào tạo tiếng Anh như trường phổ thông, trung tâm ngoại ngữ, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trường cao đẳng, đại học. và ngoài ra có thể đảm nhiệm một số vị trí công việc trong các cơ quan ban ngành như thư ký văn phòng, tiếp tân, dịch thuật.

Nhiệm vụ và chức năng của Bộ môn bao gồm đào tạo giáo viên tiếng Anh, phát triển chuyên môn về giảng dạy tiếng Anh và nâng cao năng lực chuyên môn tiếng Anh cho giáo viên thuộc Khu vực ĐBSCL. Ngoài ra, Bộ môn còn nghiên cứu khoa học về giảng dạy ngoại ngữ, và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ngoại ngữ nhằm đổi mới dạy và học tại cơ sở và trong Khu vực ĐBSCL.

Ngành đào tạo

  • Cử nhân Sư phạm tiếng Anh (Bachelor of Arts in English Language Education): Mã ngành 52140231, thời gian học đào tạo 4 năm.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể công tác giảng dạy tiếng Anh tại các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học, và các cơ sở khác.

  • Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Anh (Master of Arts in TESOL Principles and Methodology): Mã ngành60140111, thời gian đào tạo 2 năm.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể công tác tại các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học, và các cơ sở khác.

Bộ môn PPDH Tiếng Anh có khoảng 600 sinh viên đại học và cao học. Tỷ lệ tốt nghiệp hàng năm đạt 100%.

Nghiên cứu khoa học

Các lĩnh vực nghiên cứu của Bộ môn bao gồm: Lý luận dạy học tiếng Anh, Đổi mới phương pháp giảng dạy, Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, Phát triển chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh.

Công trình nghiên cứu khoa học đã thực hiện

Ø  Khảo sát các thủ thuật học ngoại ngữ của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Đại học CầnThơ. Chủ nhiệm đề tài: T.S. Nguyễn Văn Lợi, 2006.

Ø  Đánh giá kết quả đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm, Đại học Cần Thơ  thông qua việc khảo sát các đối tượng sinh viên, cựu sinh viên từ khóa 25 đến khóa 30, (Đề tài cấp Bộ). Th.S. Nguyễn Thành Đức, thành viên nghiên cứu, 2008-2009.

Ø  Năng lực tiếng Anh của sinh viên ngành sư phạm Anh văn trong chương trình 120 tín chỉ tại Đại học Cần Thơ. Chủ nhiệm đề tài: T.S. Nguyễn Văn Lợi, 2012. (Thành viên: Th.S. Đỗ Xuân Hải, Th.S. Chung Thị Thanh Hằng)

Ø  Thực trạng đặt câu hỏi trong lớp học của giảng viên Khoa Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ. Chủ nhiệm đề tài: Th.S. Nguyễn Thành Đức, 2013.

Ø  Nâng cao tính tự chủ trong học tập cho sinh viên chuyên Anh văn: Nhận thức và việc thực hiện của giảng viên tiếng Anh tại một số trường đại học. Chủ nhiệm đề tài: T.S. Nguyễn Văn Lợi, 2014. (Thành viên: Th.S. Chung Thị Thanh Hằng, Th.S. Trương Nguyễn Quỳnh Như. Th.S. Phạm Thị Mai Duyên)

Ø  Thực trạng sử dụng thời gian ngoài giờ lên lớp của sinh viên Khoa Sư phạm. Chủ nhiệm đề tài: Th.S. Nguyễn Thành Đức, 2014.

Ø  Cấu trúc tu từ phần dẫn nhập bài báo nghiên cứu ngôn ngữ học ứng dụng tiếng Anh và tiếng Việt: Đối chiếu trên cơ sở thể loại. Chủ nhiệm đề tại: Th.S. Đỗ Xuân Hải, 2015.

Ø  Khảo sát cấu trúc tu từ trong phần dẫn nhập bài báo nghiên cứu tiếng Anh chuyên ngành ngôn ngữ học ứng dụng trên cơ sở thể loại. Chủ nhiệm đề tại: Th.S. Đỗ Xuân Hải, 2015.

Ø  Đánh giá thay thế trong dạy học tiếng Anh: Nhận thức và việc thực hiện của giáo viên bậc phổ thông trung học. Chủ nhiệm đề tài: Th.S. Chung Thị Thanh Hằng, 2016.

Ø  Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục cho giảng viên và sinh viên sư phạm trong Khu vực ĐBSCL (Đề tài cấp bộ). Chủ nhiệm đề tài: T.S. Trịnh Quốc Lập, 2015-2016.

Ø  Xây dựng mô hình tiếng Anh cộng đồng cho Khu vực ĐBSCL. (Đề tài thuộc Đề án NNG2020). Chủ nhiệm đề tài: Th.S. Lý Thị Bích Phượng, Thành viên: T.S. Diệp Kiến Vũ, Th.S Phan Việt Thắng, 2015

Ø  Chương trình tiếng Anh tăng cường bậc 3 cho sinh viên không chuyên ngữ vùng ĐBSCL. (Đề tài thuộc Đề án 2020). Chủ nhiệm: T.S. Nguyễn Văn Lợi. (thành viên chính: T.S. Phương Hoàng Yến, và cộng sự), 2015

Ø  Giáo trình tiếng Anh tăng cường bậc 3 cho sinh viên không chuyên ngữ vùng ĐBSCL. (Đề tài thuộc Đề án 2020). Chủ biên: Th.S. Dương Thị Phi Oanh & Th.S. Phan Thị Mỹ Khánh, 2015

Công tác Đề án, bồi dưỡng

Ø  Tập huấn thường xuyên về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho giáo viên phổ thông các cấp trong Khu vực ĐBSCL.

Ø  Đào tạo các khóa nâng cao năng lực tiếng Anh cho giáo viên tiếng Anh phổ thông, các trường cao đẳng, đại học địa phương trong Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 từ năm 20102.

Ø  Đào tạo các khóa nâng cao năng lực giảng dạy tiếng Anh cho giáo viên phổ thông, trung cấp, cao đẳng và đại học địa phương theo Đề án NNQG2020 từ năm 2012.

Ø  Tập huấn phương pháp dạy học tiếng Anh bậc tiểu học cho giáo viên tiểu học Khu vực ĐBSCL, Đề án NNQG2020, 2012.

Ø  Tập huấn giảng viên cốt cán về đánh giá trong lớp học cho giảng viên cao đẳng, đại học Khu vực Tây Nam Bộ, tháng 12 năm 2014.

Ø  Tập huấn nâng cao năng lực phát triển tài liệu giảng dạy cho giáo viên cao đẳng, đại học địa phương, tháng 12 năm 2015.

Ø  Tập huấn chuyển giao giáo trình giảng dạy tiếng Anh tăng cường bậc 3 cho giảng viên trung cấp, cao đẳng, đại học không chuyên ngữ Khu vực ĐBSCL, tháng 12 năm 2015.

Hợp tác quốc tế

Ø  Bộ môn hợp tác với tổ chức Princeton-in-Asia hằng năm nhận tình nguyện viên từ Mỹ sang công tác giảng dạy tại Bộ môn.

Ø  Bộ môn kết hợp với Khoa đưa sinh viên cao học đi Thái Lan tham dự báo cáo hội nghị quốc tế về nghiên cứu sau đại học tại trường ĐH Phranakong hằng năm.

  • Ban chủ nhiệm BM: Bộ môn gồm 01 trưởng Bộ môn, 02 Phó trưởng Bộ môn

T.S. Nguyễn Anh Thi: Trưởng Bộ môn

Th.S. Lý Thị Bích Phượng: Phó trưởng Bộ môn 

Th.S. Phan Việt Thắng: Phó trưởng bộ môn 

  • Danh sách nhân sự BM

 

Mã số

Họ tên

Học vị và chuyên ngành

Nơi tốt nghiệp

Chức danh

Email

191

Bùi Minh Châu

MA in Applied Linguistics

Australia

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1612

Phạm Thị Mai Duyên

MA in Education

Australia

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

193

Nguyễn Thành Đức

MA in Education

 

Tổ trưởng tổ NCKH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2329

Lê Như Ngọc Hà

PhD Candidate in Education

Vietnam

 

The Netherlands

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1855

Đỗ Xuân Hải

MA in Applied Linguistics

PhD candidate in Linguistics

Australia

Tổ trưởng tổ ngôn ngữ học ứng dụng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

210

Chung Thị Thanh Hằng

MA in Tesol

Australia

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2319

Lê Đỗ Thanh Hiền

MA in Tesol

Vietnam

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1465

Trần Mai Hiển

MA in Tesol

U.S.A

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

194

Châu Thiện Hiệp

MA in Tesol

PhD in Second Language Study

U.S.A

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

196

Lê Thanh Hùng

MA in Tesol

Vietnam

 

 

199

Trịnh Quốc Lập

MA in Tesol

PhD in Education

U.S.A

The Netherlands

Trưởng Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

200

Nguyễn Văn Lợi

MA in Applied Linguistics

PhD in Education

Vietnam

 

New Zealand

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1139

Lê Hữu Lý

MA in Tesol

PhD in Educational Management

Australia

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1140

Trương Nguyễn Quỳnh Như

MA in Tesol

Vietnam

Tổ trưởng tổ phát triển kỹ năng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1467

Lý Thị Bích Phượng

MA in Applied Linguistics

Australia

Phó Trưởng bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2177

Nguyễn Thị Văn Sử

MA in Education

PhD candidate

Australia

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

791

Ngô Thị Trang Thảo

M.A in Tesol

Vietnam

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2328

Nguyễn Anh Thi

MA in Tesol

PhD student

Vietnam

 

Belgium

 Trưởng Bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2245

Phan Việt Thắng

MA in Tesol

MEd in Education

Vietnam

 

Australia

Phó Trưởng bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1260

Nguyễn Thanh Tùng

MA in Tesol

Vietnam

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  839

Nguyễn Thị Nguyên Tuyết

MEd in Educational management

Vietnam-Australia

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

Videos

Số lượt truy cập

390651
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
357
1661
14980
390651

Khoa Ngoại Ngữ

411, đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại:02923.872285 hoặc 02923.872290; Email: knn@ctu.edu.vn.