- Được thành lập ngày 31/3/2015 theo quyết định số 714/QĐ – ĐHCT do Hiệu trưởng Trường ĐHCT ký

- Trụ sở Văn phòng Khoa và Văn phòng các Bộ môn đặt tại số 411 đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

- Thành lập Khoa Ngoại ngữ (tên tiếng Anh: School of Foreign Languages) trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ trên cơ sở nguồn lực cán bộ và các chương trình đào tạo của các Bộ môn sau:

1/ Bộ môn Sư phạm Anh văn, Khoa Sư phạm

2/Bộ môn Sư phạm Pháp văn, Khoa Sư phạm

3/ Bộ môn Anh văn, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

4/ Bộ môn Pháp văn, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

                  - Khoa Ngoại ngữ được thành lập có 05 Bộ môn:

1/ Bộ môn Phương pháp dạy học tiếng Anh

2/  Bộ môn Phương pháp dạy học tiếng Pháp

3/  Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Anh

4/  Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp

5/ Bộ môn tiếng Anh căn bản và tiếng Anh chuyên ngành

  1.               Chức năng - Nhiệm vụ
  2. a) Khoa Ngoại ngữ là đơn vị đào tạo trực thuộc Trường ĐHCT, có chức năng đào tạo, giảng dạy bậc đại học và sau đại học các ngành và chuyên ngành thuộc về ngoại ngữ.

- Khoa Ngoại ngữ là đơn vị phụ trách giảng dạy chương trình ngoại ngữ căn bản và chương trình ngoại ngữ tăng cường cho sinh viên của Trường ĐHCT; là đơn vị cộng  tác với các Khoa trong toàn trường trong việc thực hiện các học phần tiếng Anh chuyên ngành.

- Khoa Ngoại ngữ là đơn vị thực hiện các ngành đào tạo ngoại ngữ bậc đại học và sau đại học; cộng tác với Khoa Sau đại học thực hiện các chương trình bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho học viên sau đại học.

- Khoa Ngoại ngữ tư vấn cho Ban Giám hiệu và tham gia các hoạt động bồi dưỡng, đào tạo trong lĩnh vực tăng cường ngoại ngữ cho cán bộ, viên chức, sinh viên của Trường và Đồng bằng sông Cửu Long.

  1. b) Khoa Ngoại ngữ là đơn vị thực hiện hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, chuyển giao các kiến thức mới, các kết quả nghiên cứu khoa học về khoa học ngoại ngữ/ngôn ngữ các nước cho các đối tượng có nhu cầu.
  2. c) Sử dụng hiệu quả hơn nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của Khoa và Trường để thực hiện các hoạt động chuyên môn liên quan đến ngoại ngữ gắn với nhu cầu xã hội.
  3. Đối tượng phục vụ

         - Sinh viên, học viên sau đại học Trường Đại học Cần Thơ

         - Cán bộ quản lý, giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng, Dạy nghề.

         - Giáo viên các trường phổ thông từ tiểu học đến trung học.

         - Học sinh trung học phổ thông

  1. Về nguồn nhân lực

Các giảng viên chính và giảng viên có học vị và có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực ngoại ngữ của Khoa Sư phạm, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trung tâm Ngoại ngữ và của các đơn vị thuộc Trường Đại học Cần Thơ.

Đội ngũ giảng viên ngoại ngữ trong nhiều năm qua được đào tạo trong và ngoài nước, được tham gia các khóa tập huấn chuyên môn do các chuyên gia Hà Lan, Mỹ, Úc, Pháp, … tổ chức trong nhiều năm qua. Bên cạnh đó, Khoa Ngoại ngữ sẽ tiếp tục mời một số chuyên gia nước ngoài tập huấn cho giảng viên và giáo viên khi các chuyên gia đến công tác tại khoa.

Từ năm 2011, đội ngũ giảng viên Tiếng Anh được được tham gia nhiều các khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn chuyên sâu do Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 tổ chức. 

  1. Về cơ sở vật chất

Những thiết bị dạy học ngoại ngữ có sẵn do Khoa Sư phạm và Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn quản lý: 70 máy thu phát âm thanh cassetee player; 32 máy ghi âm; máy chiếu Projector, máy tăng âm; 30 máy thu phát âm thanh cassetee player; 1 phòng máy tính Biên – phiên dịch do Trường ĐHCT đầu tư; 4 phòng học ngôn ngữ đa phương tiện được trang bị từ nguồn Chương trình mục tiêu – Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.