I. CHỨC NĂNG:

Văn phòng khoa là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Ban chủ nhiệm Khoa trong việc tổ chức thực hiện và quản lý mọi mặt công tác hành chính, tổ chức - cán bộ, Sinh viên, tài chính, đào tạo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất và trang thiết bị .v.v.. của đơn vị.

II. NHIỆM VỤ:

Văn phòng khoa có nhiệm vụ giúp lãnh đạo đơn vị trong các hoạt động quản lý hành chính, trao đổi thông tin,triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nhà trường phân công cho đơn vị. Văn phòng khoa là một tập thể thống nhất và thực hiện các nhóm công tác như: công tác đào tạo, công tác sinh viên, công tác nghiên cứu khoa học - HTQT -  quản lý dự án, công tác tổ chức cán bộ,  văn thư - thông tin liên lạc, công tác quản lý mạng và website Khoa, công tác quản lý tài chính, tài sản thiết bị Khoa và công tác đảm bảo chất lượng

 

CN. Nguyễn Thị Minh Thư

ntmt@ctu.edu.vn

Chánh VP Khoa

- Phụ trách chung

-Công tác quản lí tài chính

-Công tác Tổ chức- cán bộ

- Quản lí tài sản

CN. Phan Thành Tâm

pttam@ctu.edu.vn

 

- Hợp tác quốc tế với đối tác Pháp ngữ

- Công tác sinh viên chuyên ngữ Pháp 

CN: Trương Kim Ngân

tkngan@ctu.edu.vn

Chuyên viên

- Trợ lí đào tạo Sau đại học

- Quản lí đề án NN 2020

CN. Bùi Nhã Quyên

bnquyen@ctu.edu.vn

Chuyên viên

Trợ lí NCKH và HTQT

CN. Nguyễn Thị Kim Thanh

nghoaithanh@ctu.edu.vn

Chuyên viên

-Thư kí tổng hợp

-Văn thư

-Trợ lí giáo vụ

CN. Nguyễn Vân Quỳnh

nvquynh@ctu.edu.vn

Chuyên viên

-Trợ lí công tác sinh viên

- Phụ trách Website Khoa

Số lượt truy cập

558107
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
41
401
8763
558107

Khoa Ngoại Ngữ

411, đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại:02923.872285 hoặc 02923.872290; Email: knn@ctu.edu.vn.