I. CHỨC NĂNG:

Văn phòng khoa là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Ban chủ nhiệm Khoa trong việc tổ chức thực hiện và quản lý mọi mặt công tác hành chính, tổ chức - cán bộ, Sinh viên, tài chính, đào tạo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất và trang thiết bị .v.v.. của đơn vị.

II. NHIỆM VỤ:

Văn phòng khoa có nhiệm vụ giúp lãnh đạo đơn vị trong các hoạt động quản lý hành chính, trao đổi thông tin,triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nhà trường phân công cho đơn vị. Văn phòng khoa là một tập thể thống nhất và thực hiện các nhóm công tác như: công tác đào tạo, công tác sinh viên, công tác nghiên cứu khoa học - HTQT -  quản lý dự án, công tác tổ chức cán bộ,  văn thư - thông tin liên lạc, công tác quản lý mạng và website Khoa, công tác quản lý tài chính, tài sản thiết bị Khoa và công tác đảm bảo chất lượng

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Phụ trách công tác

 
 

1

Nguyễn Thị Minh Thư

MSVC: 001487

Email: ntmt@ctu.edu.vn

 

Chánh Văn phòng Khoa

- Phụ trách chung

- Trợ lý tổ chức

- Trợ lí thiết bị, quản lí tài sản

- Công tác Tài chính.

- Kế hoạch đào tạo CQ

 

2

Trương Kim Ngân

MSVC: 001502

Email: tkngan@ctu.edu.vn

Chuyên viên

- Trợ lý Sau đại học

- Phụ trách, Thư ký Đề án Ngoại ngữ Quốc gia

 

3

Nguyễn Thị Kim Thanh

MSVC: 001264

Email: nghoaithanh@ctu.edu.vn

 

Chuyên viên

- Trợ lý giáo vụ bậc ĐH

- Văn thư, thư ký tổng hợp

- Quản lý Hội trường, phòng họp, phòng chuyên đề

- Tổ trưởng CĐ

 

4

Bùi Nhã Quyên

MSVC: 0017332

Email: bnquyen@ctu.edu.vn

 

Chuyên viên

- Trợ lý Hợp tác Quốc tế, Nghiên cứu Khoa học

- Kiểm định chất lượng.

- Tổ chức Hội thảo, hội nghị của Khoa

 

5

Nguyễn Vân Quỳnh

MSVC: 001733

Email: nvquy@ctu.edu.vn

 

Chuyên viên

- Trợ lý Công tác sinh viên

- Quản lý công tác Cố vấn học tập

- Quản lý công tác xét điểm rèn luyện sinh viên

- Thanh quyết toán tiền coi thi, photo đề thi của tất cả hệ đào tạo bậc đại học của Khoa

- Nhận, Lưu trữ, trình ký, bàn giao danh sách điểm thi của tất cả các hệ đào tạo bậc đại học của Khoa.

- Cập nhật thông tin nhanh các hoạt động của Khoa lên trang web Khoa.

 

6

Cao Thị Mỹ Duyên

MSVC: 01269

Email: ctmduyen@ctu.edu.vn

 

Nhân viên

- Vệ sinh khu vực hành chính của Khoa.

- Hỗ trợ công tác tổ chức Hội nghị, hội thảo của Khoa

 

Số lượt truy cập

627754
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
116
4807
2457
627754

Khoa Ngoại Ngữ

411, đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại:02923.872285 hoặc 02923.872290; Email: knn@ctu.edu.vn.