BAN CHỦ NHIỆM KHOA NGOẠI NGỮ

NHIỆM KÌ 2020-2025

Trưởng Khoa

PGs. TS. Trịnh Quốc Lập

Bí thư Đảng ủy Khoa, Phó Trưởng Khoa 

TS. GVC. Diệp Kiến Vũ

 Phó Trưởng Khoa

TS. GVC. Trần Văn Lựa

Phó Trưởng Khoa 

PGS. TS. Phương Hoàng Yến

- Quản lý chung

- Nghiên cứu Khoa học

- Đào tạo Sau đại học
- Nhân sự

- Công tác Sinh viên

- Công tác truyền thông
- Cơ sở vật chất

- Tài chính

- Công tác đối nội
- Đào tạo bậc Đại học

- Đảm bảo chất lượng

- Hợp tác quốc tế

Email: tqlap@ctu.edu.vn

Điện thoại: 84-0292-3872291

Email: dkvu@ctu.edu.vn

Điện thoại: 

Email: tvlua@ctu.edu.vn

Điện thoại: 84-0292-3872294

Email: phyen@ctu.edu.vn

Điện thoại: 84-0292-3780798

Số lượt truy cập

721890
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
306
1857
15302
721890

Khoa Ngoại Ngữ

411, đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại:02923.872285 hoặc 02923.872290; Email: knn@ctu.edu.vn.