BAN CHỦ NHIỆM KHOA NGOẠI NGỮ

NHIỆM KÌ 2017-2022

Trưởng Khoa

PGs. TS. Trịnh Quốc Lập

Bí thư Đảng ủy Khoa, Phó Trưởng Khoa 

TS. GVC. Diệp Kiến Vũ

 Phó Trưởng Khoa

TS. GVC. Trần Văn Lựa

Phó Trưởng Khoa 

PGS. TS. Phương Hoàng Yến

- Phụ trách chung
- Phụ trách công tác HTQT 
- Phụ trách công tác nhân sự
- Phụ trách công tác sinh viên
- Phụ trách công tác truyền thông
 
 
- Phụ trách công tác tài chính 
- Phụ trách công tác cơ sở vật chất

 

- Phụ trách công tác đào tạo 
- Phụ trách công tác Nghiên cứu khoa học

Email: tqlap@ctu.edu.vn

Điện thoại: 84-0292-3872291

Email: dkvu@ctu.edu.vn

Điện thoại: 

Email: tvlua@ctu.edu.vn

Điện thoại: 84-0292-3872294

Email: phyen@ctu.edu.vn

Điện thoại: 84-0292-3780798

Số lượt truy cập

541693
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
761
1851
8044
541693

Khoa Ngoại Ngữ

411, đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại:02923.872285 hoặc 02923.872290; Email: knn@ctu.edu.vn.