BỘ MÔN TIẾNG ANH CĂN BẢN VÀ CHUYÊN NGÀNH (BỘ MÔN TACB & CN)

Địa chỉ liên hệ: Số 411, đường 30/4, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

-

Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành Bộ môn TACB & CN 

Bộ môn TACB&CN trực thuộc Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Cần Thơ, được thành lập ngày 31/3/2015 cùng thời điểm với Khoa Ngoại ngữ và các đơn vị khác trực thuộc Khoa trên cơ sở nhân sự từ Bộ môn sư phạm Tiếng Anh thuộc Khoa Sư phạm, Bộ môn Anh văn thuộc Khoa Khoa học xã hội và nhân văn, và Trung tâm Ngoại ngữ, Trường Đại học Cần Thơ. Tên đầy đủ của Bộ môn là Bộ môn tiếng Anh căn bản và chuyên ngành; viết tắt BM TACB&CN. Bộ môn TACB & CN không quản lý ngành đào tạo, nhưng được phân công quản lý các học phần Tiếng Anh căn bản và Tiếng Anh tăng cường cho tất cả các ngành đào tạo thuộc Trường Đại học Cần Thơ, và hỗ trợ một số ngành Tiếng Anh chuyên ngành như Tiếng Anh chuyên ngành Khoa học chính trị.

-  Nhiệm vụ chuyên môn được phân công:

Bộ môn TACB&CN chịu trách nhiệm quản lý chuyên môn, chọn giáo trình, viết đề cương môn học, tham gia giảng dạy, mời giảng, tổ chức lớp học và tổ chức thi học kỳ đối với các học phần Anh văn căn bản 1, 2 và 3 cho sinh viên các ngành không chuyên ngữ hệ chính qui và vừa làm vừa học thuộc Đại học Cần Thơ đào tạo và quản lý.

Ngoài ra Bộ môn còn phụ trách việc viết đề cương môn học, chọn giáo trình, giảng dạy, tổ chức thi cuối học phần cho các học phần Tiếng Anh tăng cường dành cho sinh viên chính quy các ngành chất lượng cao và tiên tiến không chuyên ngữ; các học phần tiếng Anh chuyên ngành (ESP) cho sinh viên thuộc các Khoa, đặc biệt là Khoa Khoa học Chính trị của Trường Đại học Cần Thơ.

- Cơ cấu nhân sự:

Tính đến tháng 02/2023, Bộ môn TACB & CN có 22 giảng viên cơ hữu. 100% nhân sự của Bộ môn đều có trình độ sau đại học đáp ứng được yêu cầu trình độ theo quy định hiện hành, trong đó có 04 tiến sĩ và 06 thạc sĩ đang theo học chương trình đào tạo tiến sĩ trong và ngoài nước.

Cơ cấu Ban chủ nhiệm Bộ môn gồm có 03 người: 01 trưởng Bộ môn phụ trách chung, 02 phó trưởng Bộ môn hỗ trợ Trưởng Bộ môn trong các lĩnh vực cụ thể; và có 01 thư ký trưởng Bộ môn hỗ trợ trưởng Bộ môn trong công tác văn thư.

Danh sách nhân sự BM TACB & CN

(tính đến ngày 14/02/2023) 

TT

Họ tên

MSVC

Học vị

Email

Chức danh/

Chức vụ

1

Thái Công Dân

179

TS

tcdan@ctu.edu.vn

GVC

2

Huỳnh Trọng Nghĩa

201

ThS

htnghia@ctu.edu.vn

GV, Tổ trưởng Tổ Công đoàn BM, Quản lý HP AVCB3

3

Lê Công Tuấn

214

ThS, NCS

lctuan@ctu.edu.vn

GV

4

Đào Minh Trung

1060

ThS, NCS

dmtrung@ctu.edu.vn

GV, Ủy viên BCH Công đoàn Khoa

5

Võ Kim Hương

1426

ThS

vkhuong@ctu.edu.vn

GV

6

Lê Xuân Mai

1611

TS

lxmai@ctu.edu.vn

GV, Trưởng BM,

Bí thư Chi bộ

7

Khưu Quốc Duy

1617

ThS

kqduy@ctu.edu.vn

GV, Phó trưởng BM

8

Phạm Mai Anh

1633

ThS

pmanh@ctu.edu.vn

GV, Thư ký Trưởng BM, Bí thư Chi bộ sinh viên

9

Đồng Thanh Hải

1884

ThS, NCS

dthai@ctu.edu.vn

GV

10

Ngô Huỳnh Hồng Nga

1967

TS

nhhnga@ctu.edu.vn

GV

11

Phạm Xuân Bình

2034

TS

pxbinh@ctu.edu.vn

GV

12

Nguyễn Thị Kim Thi

2079

ThS

ntkthi@ctu.edu.vn

GV

13

Phan Thanh Ngọc Phượng

2380

ThS

ptnphuong@ctu.edu.vn

GV, Quản lý HP AVCB2

14

Nguyễn Phương Bảo Trân

2381

ThS, NCS

npbtran@ctu.edu.vn

GV

15

Nguyễn Khánh Ngọc

2401

ThS

nkngoc@ctu.edu.vn

GV, Quản lý HP AVCB1

16

Lý Thị Ánh Tuyết

2487

ThS

ltatuyet@ctu.edu.vn

GV, Phó Trưởng BM

17

Võ Thị Tuyết Hồng

2488

ThS

vtthong@ctu.edu.vn

GV, Tổ phó Tổ Công đoàn BM

18

Trần Thị Thanh Quyên

2532

ThS, NCS

thanhquyen@ctu.edu.vn

GV

19

Huỳnh Thị Anh Thư

2557

ThS

htathu@ctu.edu.vn

GV, Quản lý HP TACN, Bí thư Đoàn Khoa

20

Trần Tú Anh

2895

ThS

anhtran@ctu.edu.vn   

GV

21

Tất Thiên Thư

2909

ThS, NCS

thutat@ctu.edu.vn

GVC, Ủy viên BCH Công đoàn Khoa

22

Nguyễn Thị Huyền

2956

ThS

nthuyen@ctu.edu.vn

GV