THÔNG TIN BỘ MÔN NGÔN NGỮ-VĂN HÓA ANH

  1. Giới thiệu chung:

Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Anh được thành lập vào tháng 3/2015 cùng với sự thành lập Khoa Ngoại ngữ. Tuy nhiên, Bộ môn đã có lịch sử phát triển lâu dài trước đó. Trước tháng 8/2008, Bộ môn được gọi tên là Bộ môn Anh văn trực thuộc Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ. Sau năm 2008, Trường thành lập Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Bộ môn Anh văn được tách ra thành 02 Bộ môn: Bộ môn Ngoại ngữ (phụ trách chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Pháp) trực thuộc Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, và Bộ môn Sư phạm tiếng Anh vẫn trực thuộc Khoa Sư phạm. Năm 2011, Bộ môn Ngoại ngữ được tách thành Bộ môn Anh vănBộ môn Pháp Văn, thuộc Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn-Trường Đại học Cần Thơ. Tháng 3/2015 Trường Đại học Cần Thơ thành lập Khoa Ngoại ngữ, Bộ môn được đổi tên là Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Anh.

Bộ môn có chức năng chính là đào tạo sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh chương trình đại trà (mã ngành: 7220201) với 2 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và Phiên dịch-Biên dịch tiếng Anh, và ngành Ngôn ngữ Anh chương trình Chất lượng cao (mã ngành: 7220201C). Cùng với 3 chương trình trên, Bộ môn cũng đảm trách giảng dạy chương trình Ngôn ngữ Anh hệ vừa làm vừa học, hệ văn bằng hai, hệ đào tạo từ xa; và phụ trách chương trình chuyên môn của ngành Ngôn ngữ Anh đào tạo tại khu Hòa An (thuộc ngành quản lý của Khoa Phát triển Nông thôn). Ngoài ra, Bộ môn cũng hỗ trợ về mặt chuyên môn đối với các chương trình bồi dưỡng năng lực Ngoại ngữ của Đề Án Ngoại ngữ quốc gia, và chương trình bồi dưỡng tiếng Anh của các lớp sau đại học của Trường Đại học Cần Thơ.

Hàng năm, Bộ môn tiếp nhận các tình nguyện viên và chuyên gia của các tổ chức giảng dạy tiếng Anh quốc tế đến từ Mỹ, Anh, Úc, Bỉ, Thái Lan để giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo của ngành quản lý. Với sự phát triển hợp tác quốc tế của Khoa Ngoại Ngữ, Bộ môn cũng đã cử các đoàn sinh viên Ngôn ngữ Anh đi trao đổi văn hóa và học tập ngắn hạn tại Thái Lan theo chương trình học bổng cho sinh viên đi trao đổi học tập ngắn hạn tại nước ngoài của Trường Đại học Cần Thơ; đưa đoàn sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh hệ vừa làm vừa học đi thực tế tại Đại học Rangsit (Thái Lan); và cử các đợt giảng viên của Bộ môn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, quản lý và báo cáo hội nghị quốc tế ở Anh, Úc, Bỉ, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Campuchia. 

2. Nhiệm vụ – Chức năng:

- Đào tạo chương trình bậc đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh chương trình đại trà (Mã ngành: 7220201), với 2 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh; và ngành Ngôn ngữ Anh chương trình Chất lượng cao (Mã ngành: 7220201C). Khối thi tuyển sinh D01 , D14 và D15.

- Đào tạo chương trình bậc đại học ngành Ngôn ngữ Anh hệ vừa làm vừa học, hệ văn bằng hai, hệ đào tạo từ xa tại Trường Đại học Cần Thơ và các trung tâm liên kết ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

- Hỗ trợ giảng dạy môn tiếng Anh không chuyên chương trình tăng cường cho toàn trường, hỗ trợ giảng dạy các lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ của chương trình Đề án Ngoại ngữ Quốc Gia, chương trình bồi dưỡng tiếng Anh các lớp sau đại học.

- Nghiên cứu và chuyển giao trong lĩnh vực khoa học ngôn ngữ, khoa học giáo dục, liên văn hóa, văn chương và dịch thuật. 

3. Tổ chức:

Cơ cấu tổ chức của Bộ môn bao gồm Ban chủ nhiệm Bộ môn và thư ký Bộ môn cùng với các giảng viên kiêm nhiệm quản lý các tổ học thuật.

    Ban Chủ nhiệm Bộ môn:

  1. Trưởng Bộ môn: PGS. TS. Phương Hoàng Yến (phyen@ctu.edu.vn)
  2. Phó Trưởng Bộ môn: ThS. Huỳnh Minh Hiền (hmhien@ctu.edu.vn)
  3. Phó Trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Thái Hữu  (nthuu@ctu.edu.vn)

    Thư ký Bộ môn: ThS. Lê Thanh Thảo (thaole@ctu.edu.vn

  1. Đội ngũ giảng viên:

Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Anh có 26 giảng viên, trong đó có 04 Phó giáo sư, 06 Tiến sĩ, 16 Thạc sĩ trong đó có 04 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ. Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Bộ môn được đào tạo theo đúng chuyên ngành Ngôn ngữ văn hóa và giáo dục ở các cơ sở đào tạo chất lượng trong và ngoài nước. Bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu, Bộ môn còn có 04 giảng viên tiếng Anh đang công tác tại các đơn vị khác trong Trường cùng tham gia công tác chuyên môn; trong đó có 01 Tiến sĩ và 03 Thạc sĩ. Bộ môn cũng mời giảng nhiều giảng viên có thâm niên công tác và kinh nghiệm trong giảng dạy chuyên ngành, các cựu học viên cao học của Khoa Ngoại ngữ có trình độ chuyên môn vững và nhiệt tình với công tác giảng dạy. Ngoài ra, hàng năm Bộ môn còn tiếp nhận các tình nguyện viên và chuyên viên tiếng Anh từ các tổ chức quốc tế đến giảng dạy, trao đổi nghiên cứu, và thực hiện các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên và giảng viên của Bộ môn.

     Danh sách giảng viên cơ hữu bộ môn:

TT

MSVC

                        HỌ VÀ TÊN

EMAIL

1. 

000174

ThS.-GVC

Nguyễn Hồng Quí

nhqui@ctu.edu.vn

2.

000192

ThS.-GVC

Trương Thị Ngọc Điệp

ttndiep@ctu.edu.vn

3. 

000207

ThS.-GVC

Hồ Phương Thùy

hpthuy@ctu.edu.vn

4. 

000211

TS.

Nguyễn Thị Phương Hồng

ntphong@ctu.edu.vn

5. 

000793

PGS. TS.

Nguyễn Bửu Huân

nbhuan@ctu.edu.vn

6. 

000839

ThS.-GV

Nguyễn Thị Nguyên Tuyết

ntntuyet@ctu.edu.vn

7. 

001138

ThS.

Nguyễn Minh Thành

mttp@ctu.edu.vn

8. 

001141

ThS.

Huỳnh Văn Hiến

hvhien@ctu.edu.vn

9.  

001258

ThS.

Nguyễn Thái Hữu

nthuu@ctu.edu.vn

10.  

001259

ThS.

Huỳnh Minh Hiền

hmhien@ctu.edu.vn

11.  

001262

ThS.

Huỳnh Chí Minh Huyên

hcmhuyen@ctu.edu.vn

12.  

001334

ThS.

Nguyễn Văn Sáu

nvsauanh@ctu.edu.vn

13.  

001464

PGS., TS.

Phương Hoàng Yến

phyen@ctu.edu.vn

14.  

001524

TS.

Nguyễn Hải Quân

nhquan@ctu.edu.vn

15.  

001854

ThS.

Trần Thị Phương Thảo

ttpthao@ctu.edu.vn

16.  

001856

ThS.

Hồng Lư Chí Toàn

hlctoan@ctu.edu.vn

17.  

002108

ThS.

Lưu Bích Ngọc

bichngoc@ctu.edu.vn

18.  

002139

ThS.

Ngô Mi Lệ Anh

nmlanh@ctu.edu.vn

19.  

002275

ThS.

Hứa Phú Sĩ

hpsi@ctu.edu.vn

20.  

002807

PGS., TS.

Nguyễn Duy Khang

ndkhang@ctu.edu.vn

21.  

002808

PGS., TS.

Phan Thị Tuyết Vân

pttuyetvan@ctu.edu.vn

22.

002861

TS.

Nguyễn Thị Khánh Đoan

ntkdoan@ctu.edu.vn

23.

002893

ThS.

Đỗ Thành Nhân

nhando@ctu.edu.vn

24.

002894

ThS.

Lê Thanh Thảo

thaole@ctu.edu.vn

25

2971

ThS

Trần Ngọc Bảo Châu 

tnbchau@ctu.edu.vn

26

2967

ThS

Nguyễn Thị Thùy Linh

 thuylinh@ctu.edu.vn

5. Đào tạo - Giảng dạy:

 

- Chương trình giảng dạy bậc cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Anh (đính kèm)

- Chương trình giảng dạy bậc cử nhân chuyên ngành Phiên dịch - biên dịch tiếng Anh (đính kèm)

- Chương trình giảng dạy bậc cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Anh - chương trình Chất lượng cao (đính kèm)