Trao đổi chuyên môn giữa Giáo sư Jonathan Newton ,Victoria University of Wellington, New Zealand và Nghiên cứu sinh và Học viên cao học ngành LL và PPDH Bộ môn tiếng Anh
Tiếp đón Giáo sư Jonathan Newton từ trường Đại học Victoria của Wellington
Hội thảo : “Nâng cao năng lực sư phạm cho sinh viên các. ngành sư phạm ngoại ngữ”
Hội đồng chấm chuyên đề 1 cho NCS khóa 2022
Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ hợp tác với Khoa Giáo dục Khai phóng Đại học Kỹ thuật Kingmonkut Thonburi tại Thái Lan
HỘI NGHỊ NCKH SINH VIÊN-KHOA NGOẠI NGỮ-NĂM 2022
Buổi báo cáo Seminar 20/11/2020
Quyết định V/v thành lập các Tiểu ban chuyên môn trực thuộc Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2017-2022
Quyết định V/v thành lập các Tiểu ban chuyên môn trực thuộc Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2012-2017
Sổ tay Nghiên cứu khoa học
Quyết định V/v ban hành Chính sách sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Cần Thơ
Quyết định V/v ban hành Quy định về Khai thác thương mại các Tài sản trí tuệ và Thực thi quyền Sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Cần Thơ
Quyết định ban hành Quy định về đạo đức trong hoạt động Khoa học và công nghệ của Trường Đại học Cần Thơ
Quyết định V/v ban hành Quy định về Chế độ tài chính cho hoạt động Sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Cần Thơ
Quyết định V/v ban hành Qui định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ Trường Đại học Cần Thơ
Quyết định V/v ban hành Quy chế Quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Cần Thơ
Hướng dẫn thực hiện Seminar
Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học
Hướng dẫn tham dự hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước được hỗ trợ kinh phí từ Trường
Quyết định V/v Phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường do sinh viên thực hiện