DANH SÁCH CÁC MẪU ĐƠN

TT Tên biểu mẫu Diễn giải
Đơn xét học phần tương đương  
Đơn xin học lại(tạm nghỉ do trị bệnh)  
Đơn xin học lại(tạm nghỉ do hoàn cảnh gia đình)  
4 Đơn xin học lại(tạm nghỉ do bị đình chỉ học tập)  
5 Đơn xin tạm nghỉ học(tạm nghỉ trị bệnh)  
6 Đơn xin tạm nghỉ học(tạm nghỉ do hoàn cảnh gia đình)  
7 Đơn xin thôi học  
8 Đơn xin trợ cấp khó khăn đột xuất  
9 ĐƠN XIN KHÔNG TÍNH ĐIỂM HỌC PHẦN VÀO ĐIỂM TRUNG BÌNH TÍCH LŨY  
10 ĐƠN THAY THẾ HỌC PHẦN  
11 ĐƠN XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  
12 ĐƠN XIN THÔI HỌC CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2  
13 ĐƠN XIN CÔNG NHẬN ĐIỂM M (MIỄN HỌC PHẦN)  Quy định công nhận điểm M
14 Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương  
15 Đơn xin xác nhận Sinh Viên  
16 ĐƠN XIN MỞ LỚP  HỌC PHẦN  
17 ĐƠN XIN KHÔNG XÉT TỐT NGHIỆP  
18 ĐƠN XIN HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH  
19 PHIẾU THANH TOÁN RA TRƯỜNG  
20 Đơn xin cấp giấy giới thiệu  
21 Đơn xin gia nhập lớp học phần  
22 Kế hoạch học tập toàn khóa  
23 Đơn xin phép vắng thi kết khúc học phần  
24 Đơn xin miễn học phần và công nhận điểm do cơ sở đầu tạo đại học khác Quy định công nhận điểm học phần
25 Phiếu điều chỉnh điểm I (xác nhận thay đổi điểm I)  
26 Đơn xin gỡ bỏ học phần tiên quyết  

Số lượt truy cập

721929
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
345
1896
15341
721929

Khoa Ngoại Ngữ

411, đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại:02923.872285 hoặc 02923.872290; Email: knn@ctu.edu.vn.