1.    Sau khi học hết các môn trong chương trình đào tạo (CTĐT).

   -    SV Đăng nhập vào hệ thống lấy ý kiến các bên liên quan trực tuyến của Trường (https://oss.ctu.edu.vn) bằng tài khoản SV, chọn vào phân hệ “Lấy ý kiến Chương trình đào tạo” để thực hiện cho ý kiến về chương trình đào tạo (CTĐT) đã học.

   -    SV đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo (https://htql.ctu.edu.vn) chọn phân hệ “Kết quả tốt nghiệp” chọn “Tùy chọn tốt nghiệp”và chọn tiếp “Yêu cầu xét tốt nghiệp”(SV có thể chọn yêu cầu xét tốt nghiệp trong thời gian chờ giảng viên nhập điểm).

   -    SV học cùng lúc 2 CTĐT nếu muốn học tiếp sau khi tốt nghiệp thì chọn “Xác nhận tiếp tục học chương trình đào tạo thứ 2 sau khi tốt nghiệp”.

2.    PĐT lập danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp chuyển cho Khoa để công bố.(thông báo trên website Khoa)

   -    SV đủ điều kiện tốt nghiệp đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo để chọn không tích lũy các học phần học dư so với CTĐT để nâng điểm tích lũy cuối khóa (nếu cần).

3.    Khi có Giấy chứng nhận Tốt nghiệp. Văn phòng Khoa sẽ thông báo để SV đến nhận( thông báo trên Website Khoa). SV có thể lấy giấy chứng nhận để đi xin việc và đợi QĐ tốt nghiệp và bằng chính thức.

4.    Khi có Quyết định Tốt nghiệp và bảng điểm toàn khóa. Văn phòng Khoa sẽ thông báo để SV đến nhận( thông báo trên Website Khoa). SV mang theo Quyết định Tốt nghiệp này lên phòng Đào tạo để nhận bằng Tốt nghiệp chính thức.

   Lưu ý: SV có làm luận văn thì nộp file LV cho Trung tâm học liệu và xin phiếu thanh toán xác nhận là đã nộp. SV nợ học phí phải đến phòng Tài vụ, nợ tiền Ký túc xá đến phòng CTSV,.. và còn nợ cơ quan nào trong trường thì phải đến đó thanh toán và xin phiếu xác nhận là đã thanh toán xong. Khi đến khoa nhận QĐ tốt nghiệp SV phải mang theo phiếu này và giấy CMND.

5.    SV mang theo giấy Quyết định Tốt nghiệp và CMND đến phòng Đào tạo để nhận Bằng Tốt nghiệpkhi phòng Đào tạo in bằng xong )

6.    SV chờ thông báo trên Website khoa để biết thời gian làm lễ Tốt nghiệp, Sơ đồ chổ ngồi trong hội trường.

7.    Trước ngày làm lễ Tốt nghiệp, SV đến phòng Công tác Chính trị để đăng ký mượn Lễ phục.