HƯỚNG DẪN

Tân sinh viên là đảng viên chuyển sinh hoạt đảng

về Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ năm 2020

----- 

  1. Xin Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng và nhận túi hồ sơ Đảng viên:

Tân sinh viên là đảng viên chuẩn bị 2 loại giấy tờ sau:

- Bản tự kiểm điểm: Đảng viên viết Bản tự kiểm điểm về ưu, khuyết điểm thực hiện nhiệm vụ đảng viên của năm trước và thời gian trước thời điểm chuyển sinh hoạt đảng, có nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng (Mẫu bản tự kiểm điểm).

- Bản photo Giấy báo trúng tuyển đại học do Trường Đại học Cần Thơ cấp (không cần công chứng)

Và gởi cho Chi ủy nơi đang sinh hoạt đảng để được Giới thiệu sinh hoạt Đảng về đảng bộ (chi bộ) cơ sở trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ (Xem Phụ lục Ngành học và nơi sinh hoạt Đảng). Chi ủy sẽ viết Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng và hướng dẫn các bước tiếp theo để đảng viên nhận túi Hồ sơ Đảng viên (đã được niêm phong).

  1. Nộp túi Hồ sơ Đảng viêntại Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ.

- Tự đảng viên mang túi Hồ sơ Đảng viên (còn nguyên niêm phong) nộp trực tiếp cho Văn phòng Đảng ủy Trường ĐHCT (Lầu 1 - Nhà Điều hành, Khu II – ĐHCT, điện thoại 0292 3830 188).

- Văn phòng Đảng ủy tiếp nhận Hồ sơ Đảng viên và chuyển Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng đến đảng bộ (chi bộ) cơ sở để làm thủ tục tiếp nhận:

+ Nếu tổ chức đảng nơi theo học là Đảng bộ cơ sở (như Đảng bộ Khoa Sư Phạm, Đảng bộ Khoa Kinh tế, Đảng bộ khoa CNTT và Truyền thông…):

Ä Đảng ủy cơ sở tiếp nhận và ghi tên đảng viên vào sổ Danh sách đảng viên của Đảng bộ, sau đó tiếp tục giới thiệu đảng viên đến Chi bộ trực thuộc.

Ä Chi ủy chi bộ trực thuộc tiếp nhận và ghi tên đảng viên vào sổ Danh sách đảng viên của chi bộ, Chi ủy ký xác nhận vào Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng.

+ Nếu tổ chức đảng nơi theo học là Chi bộ cơ sở (như Chi bộ Văn phòng Đoàn Thanh niên, Chi bộ Khoa Phát triển Nông thôn…) thì Chi ủy tiếp nhận và ghi tên đảng viên vào sổ Danh sách đảng viên của chi bộ, Chi ủy ký xác nhận vào Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng.

- Hoàn thành thủ tục tiếp nhận ở cấp cơ sở, đảng viên mang Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng nộp lại cho Văn phòng Đảng ủy để lưu vào túi Hồ sơ Đảng viên. 

  1. Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 03/9 đến ngày 28/10/2020

 Lưu ý:

- Đảng viên cần cung cấp số điện thoại và Email cho Chi ủy chi bộ để tiện liên hệ trong công tác và sinh hoạt Đảng. Đảng viên cần biết số điện thoại và Email của Bí thư chi bộ để liên hệ khi cần.

- Đối với đảng viên học ngành Sinh học (mã ngành: 7420201) thì chờ có kết quả phân lớp chuyên ngành (khoảng 1 tháng sau khi nộp hồ sơ) thì làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng. Thời hạn nhận hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng đến ngày 29/11/2020.

- Đối với sinh viên xét tuyển chương trình chất lượng cao và chương trình tiên tiến (theo phương thức B) sau khi có kết quả xét tuyển (ngày 19/10/2020) thì làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng. Thời hạn nhận hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng đến ngày 29/11/2020.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa rõ, đảng viên liên hệ với Văn phòng Đảng ủy trường, điện thoại 0292 3830 188 (gặp Cô Đinh Thị Hương).