Trong khuôn khổ hợp tác giữa Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Phranakhon (Thái Lan), đoàn giảng viên và học viên cao học - Trường Đại học Phranakhon đến làmviệc với Khoa Ngoại ngữ– Trường Đại học Cần Thơ từ ngày 11/03/2018đến ngày 14/03//2018. Trong buổi giao lưu học thuật này, các học viên cao học có dịp trao đổi kinh nghiệm học tập Sau Đại học. Bên cạnh đó, các giảng viên của hai trường cũng chia sẻ các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Sau Đại học.

Xem tiếp...

Khoa Ngoại Ngữ

411, đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại:02923.872285 hoặc 02923.872290; Email: knn@ctu.edu.vn.