Bộ môn Tiếng Anh Căn bản và Chuyên ngành họp

chuyên môn đầu học kỳ 2, 2022-2023

Bộ môn TACB&CN đã tổ chức buổi họp chuyên môn lúc 16h00 ngày 21/12/2022 bằng hình thức trực tuyến. Cuộc họp được chủ tọa bởi  Cô Lê Xuân Mai (Trưởng Bộ môn) và các Thầy, Cô (GV cơ hữu và mời giảng) sẽ giảng dạy các học phần Anh căn căn bản (AVCB) trong học kỳ 2 năm học 2022-2023. Danh sách giảng viên giảng dạy bao gồm:

+ Cán bộ mời giảng: Cô Hạnh, Cô Trúc, Cô Tiên, Thầy Dũng, Cô Huyền, và Cô Kiều Trinh. Vắng: Bảo Châu (có xin phép)

+ Cán bộ trực thuộc Bộ môn: Cô Mai, Thầy Bình, Cô Mai Anh, Thầy Trung, Cô Tuyết, Cô Khánh Ngọc, Cô Hồng, Cô Thi, Cô Hương, Thầy Nghĩa, Cô Phượng, Cô Anh Thư, Cô Thiên Thư, Cô Tú Anh, và Thầy Tuấn.

Cuộc họp gồm các nội dung sau:

- Trao đổi các thông tin chính liên quan tới quy định giảng dạy AVCB ở HK 2

- Dự kiến ngày thi các học phần AVCB:  7/5/2023.

- Giáo trình dạy: Life tái bản lần 2 (AVCB1, AVCB2).

- Giới thiệu cán bộ làm quản lý học phần AVCB1: Cô Nguyễn Khánh Ngọc, quản lý học phần AVCB2: Cô Cô Huỳnh Thị Anh Thư hỗ trợ Cô Phan Thanh Ngọc Phượng, quản lý học phần AVCB3: Thầy Huỳnh Trọng Nghĩa.

- Lưu ý về việc đăng ký và quản lý sinh viên làm bài tập online. Ngày cuối cùng làm bài tập online: 23/4/2023

- Tiến hành cho thi vấn đáp vào tuần 16

- Thông báo hoạt động ngoại khóa “Beautiful Can Tho City”

- Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của các giáo viên về cách quản lý trên MyELT, Google form và thư mục gốc trên Google Drive, hoạt động ngoại khóa và các vấn đề có liên quan của chương trình AVCB.

Cuộc họp kết thúc lúc 17h00 cùng ngày.

Thầy/ Cô tại cuộc họp

 

Chương trình Tiếng Anh Tăng Cường họp chuyên môn 

đầu học kỳ 2 năm học 2022-2023

Bộ môn Tiếng Anh Căn Bản và Chuyên Ngành đã tổ chức buổi họp chuyên môn chương trình Tiếng Anh Tăng Cường học kỳ 2 năm học 2022-2023 lúc 16:00 ngày 28/12/2022. Cuộc họp có sự tham dự của Cô Lê Xuân Mai (Trưởng Bộ môn – Điều phối viên Chương trình Tiếng Anh Tăng Cường) và các Thầy, Cô giảng dạy các học phần Tiếng Anh Tăng Cường (Giáo viên cơ hữu và giáo viên mời giảng). Cuộc họp được tiến hành bằng hình thức họp trực tuyến. Cuộc họp gồm các nội dung chính sau:

 • Giới thiệu nội dung giảng dạy trong học kỳ
 • Giới thiệu nhân sự phụ trách và hỗ trợ chương trình TATC
 • Một số thông tin liên quan chương trình TATC
 • Hỏi và đáp
 • Thông báo về hoạt động ngoại khóa: CTU’s Got Talents.
 • Thông tin email liên lạc của đại diện Cambridge là của Cô Lý Tú Nhàn: nhan@cambridge.org
 • Dự kiến ngày thi chung: thứ hai, 8/5/2023 (trong buổi sáng)

 Cuộc họp chung kết thúc lúc 17:20 cùng ngày.

Quý Thầy/ Cô tại buổi họp chung

Sau khi cuộc họp chung kết thúc. Thầy/ Cô đã tổ chức họp riêng cho từng học phần dưới sự quản lý của các nhóm trưởng đã phân công. Nội dung họp cho từng hoc phần gồm: phân bố nội dung giảng dạy, tỉ trọng kiểm tra đánh giá, nội dung kiểm tra đánh giá và thời điểm thực hiện đánh giá giữa kỳ, nhân sự phụ trách ra đề thi và photo đề thi, thống nhất một số tài liệu bổ sung trong lớp học và quy định về hành vi trong lớp học.

Quý Thầy/ Cô tại buổi họp riêng – Học phần Nghe nói 2

Cuộc họp riêng của các nhóm kết thúc lúc 17:45 cùng ngày.

 

 

Bộ môn Tiếng Anh Căn bản và Chuyên ngành chia sẻ học thuật và họp Bộ môn thường lệ tháng 12/2022

 1. Chia sẻ học thuật

Bộ môn Tiếng Anh Căn bản và Chuyên ngành đã tổ chức buổi chia sẻ học thuật lúc 14h30 chiều thứ Tư ngày 14/12/2022. Buổi họp được tổ chức trực tuyến với sự điều phối của Cô Ngô Huỳnh Hồng Nga cùng với sự tham gia của Thầy, Cô của Bộ môn đang công tác tại Cần Thơ và có quan tâm đến buổi chia sẻ: Thầy Xuân Bình, Cô Anh Thư, Thầy Trọng Nghĩa, Thầy Quốc Duy, Thầy Công Tuấn, Cô Xuân Mai, Cô Hồng Nga, Cô Khánh Ngọc, Cô Tú Anh, Cô Ngọc Phượng, Cô Kim Hương, Thầy Thanh Hải, Cô Kim Thi, Cô Tuyết Hồng và Cô Ánh Tuyết. Trong buổi chia sẻ có báo cáo của 2 Thầy về 2 chủ đề học thuật sau:

 • Thầy Trọng Nghĩa:  The effects of paraphrasing instruction on Korean EFL learners’ attempts of paraphrasing
 • Thầy Quốc Duy: Motivating factors in a teacher’s research and developmental activities and their impact on effective quality teaching in higher education

Các Thầy/ Cô báo cáo và thảo luận xung quanh các chủ đề trên rất nhiệt tình và cuộc trao đổi chuyên môn kết thúc lúc 15h15 cùng ngày.

 1. Họp Bộ môn thường lệ tháng 12/2022

Bộ môn Tiếng Anh Căn bản và Chuyên ngành đã tổ chức buổi họp Bộ môn thường lệ vào lúc 15h30 chiều thứ Tư ngày 14/12/2022. Buổi họp được tổ chức trực tuyến với sự chủ tọa của Cô Lê Xuân Mai (Trưởng Bộ môn) cùng với sự tham gia của các Thầy, Cô của Bộ môn: Cô Xuân Mai, Cô Hồng Nga, Cô Tú Anh, Cô Mai Anh, Cô Anh Thư, Thầy Công Tuấn, Thầy Trọng Nghĩa, Cô Kim Thi, Cô Khánh Ngọc, Cô Tuyết Hồng, Thầy Thanh Hải, Thầy Minh Trung, Cô Kim Hương, Thầy Xuân Bình, Thầy Quốc Duy, Cô Ánh Tuyết, Cô Ngọc Phượng và Thầy Công Dân.

Nội dung chính của buổi họp gồm:

 • Giới thiệu nhân sự mới nhận việc tại Bộ môn: Thầy Phạm Xuân Bình
 • Cô Xuân Mai phổ biến những nguyên tắc làm việc tại Bộ môn
 • Giảng viên trao đổi các công việc có liên quan đến giảng dạy AVCB

Cuộc họp kết thúc lúc 16:05 cùng ngày.

Hình ảnh Thầy/ Cô tại buổi chia sẻ và họp Bộ môn

 

Tập huấn trực tuyến “Giảng dạy phần giao tiếp (lesson D) trong sách Life (tái bản lần 2)”

Bộ môn Tiếng Anh Căn bản và Chuyên ngành đã tổ chức buổi tập huấn trực tuyến “Giảng dạy phần giao tiếp (lesson D) trong sách Life (tái bản lần 2)” vào lúc 10:30 ngày 13/12/2022. Mục đích của buổi tập huấn là hướng dẫn giảng viên tham gia giảng dạy Anh văn căn bản 1 và Anh văn căn bản 2 cách khai thác Lesson D trong cuốn sách một cách hiệu quả hơn. Ngoài ra buổi tập huấn còn là cơ hội cho giảng viên và chuyên gia trao đổi nguồn tài liệu và thảo luận cách giảng dạy.

Buổi tập huấn được diễn ra dưới sự điều phối của Cô Lê Xuân Mai – Trưởng Bộ môn và dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Andrew Duenas đến từ nhà xuất bản Cengage – là nhà xuất bản của cuốn sách Life tái bản lần 2 (giáo trình chính của chương trình Anh văn căn bản 1 và Anh văn căn bản 2).

Hình ảnh mở đầu của buổi tập huấn

Chuyên gia đã đóng vai trò giảng viên trình bày các yếu tố quan trọng cần cho giảng dạy Lesson D và tổ chức cụ thể các hoạt động cho một Lesson D trong cuốn sách Life. Các giảng viên đóng vai trò sinh viên và tham gia vào các hoạt động.

Hình ảnh một slide bài giảng tại buổi tập huấn

Sau đó, chuyên gia và giảng viên tham gia tập huấn hỏi đáp liên quan đến bài dạy và nguồn tài liệu phục vụ cho giảng dạy.

 Các Thầy/ Cô của Bộ môn Tiếng Anh căn bản và chuyên ngành và các giảng viên đang được mời giảng cho chương trình Anh văn căn bản đã nhiệt tình tham gia buổi tập huấn và cập nhật thêm các kiến thức cần thiết cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy các chương trình AVCB tại trường Đại học Cần Thơ.

Hình ảnh quý Thầy/ Cô tham gia buổi tập huấn

Buổi tập huấn kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

 

Số lượt truy cập

893736
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
536
3159
20741
893736

Khoa Ngoại Ngữ

411, đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại:02923.872285 hoặc 02923.872290; Email: knn@ctu.edu.vn.