Từ ngày 25 đến  ngày 28 tháng 3 năm 2024, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Cần Thơ đón tiếp Giáo sư Jonathan Mark Newton, Giám đốc Chương trình đào tạo Sau Đại học TESOL và Ngôn ngữ học ứng dụng, Victoria University of Wellington, New Zealand đến làm việc tại Khoa Ngoại ngữ.

Trong thời gian làm việc, Giáo sư Jonathan đã giới thiệu về các xu hướng nghiên cứu trong giảng dạy tiếng Anh và ngôn ngữ học ứng dụng trên thế giới hiện nay. Bên cạnh đó, Giáo sư Jonathan cùng giảng viên trao đổi về các phương pháp nghiên cứu, các phương tiện hỗ trợ nghiên cứu nhằm hỗ trợ và nâng cao năng lực nghiên cứu và xuất bản cho giảng viên. Tại phiên làm việc ngày 27 tháng 3 nă 2024, Giáo sư Jonathan và đội ngũ Phó giáo sư, Tiến sĩ đã cùng thảo luận về những thách thức và giải pháp trong việc hướng dẫn luận văn thạc sĩ cũng như luận án tiến sĩ.

         Một số hình ảnh các hoạt động trong thời gian làm việc của GS Jonathan tại Khoa Ngoại ngữ, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 3 năm 2024.

 

PGS.TS. Trịnh Quốc Lập – Trưởng Khoa Ngoại ngữ phát biểu cảm ơn Giáo sư Jonathan

 

    GS.Jonathan trao đổi về các xu hướng nghiên cứu trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh và ngôn ngữ học ứng dụng

  Hoạt động thảo luận về nghiên cứu khoa học giữa các giảng viên

(Tin, ảnh : Nhã Quyên)