Tối ngày 28/5/2024, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức “Vòng chung kết Hội thi Olympic các môn lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên năm 2024” tại Hội trường Rùa với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo sinh viên.

Hội thi năm nay được tổ chức nhằm hình thành trong sinh viên niềm đam mê học tập và nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, nắm bắt kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời nâng cao hiểu biết của sinh viên về Quy chế học vụ, lịch sử Trường Đại học Cần Thơ, các quy định về thực hiện nếp sống văn hóa học đường trong Trường, góp phần xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống, tác phong gương mẫu, văn minh trong sinh viên.

Kết quả chung cuộc, đơn vị Khoa Ngoại ngữ đã xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn

Sau đây là một số hình ảnh của cuộc thi:

 

 

                                                            Tin, ảnh: Truyền thông  Đoàn khoa Ngoại ngữ