Chuỗi Hội nghị chuyên đề quốc tế về đảm bảo chất lượng trong giảng dạy chuyên ngành bằng Tiếng Anh ở bậc giáo dục đại học tổ chức từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2020

 

Tiếp nối thành công của hội nghị chuyên đề lần thứ nhất về “Giảng dạy các môn chuyên ngành bằng Tiếng Anh (EMI) ở bậc giáo dục đại học” do Hội đồng Anh hợp tác với Hiệp hội giao lưu giáo dục quốc tế Trung Quốc (CEAIE) tổ chức năm 2019, tại Bắc Kinh với sự tham gia của hơn 200 nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các giảng viên đại học, các nhà nghiên cứu đại diện các đơn vị đào tạo từ các nước khác nhau trên thế giới, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2020 Hội đồng Anh hợp tác với CEAIE sẽ tổ chức một loạt hội nghị quốc tế về chủ đề Giảng dạy bằng Tiếng Anh ở bậc Giáo dục Đại học, với những nội dung chính như sau:

  • Đảm bảo chất lượng cao trong Giảng dạy bằng Tiếng Anh ở bậc Giáo dục Đại học.
  • Nghiên cứu và phát triển môi trường hỗ trợ nhằm đảm bảo giáo dục chất lượng cao.

 

Mục đích của các chuyên đề:

- Giúp các đại biểu tham dự nhận thức rõ hơn về các chính sách và thực tiễn trên thế giới trong việc áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng đối với Giảng dạy bằng Tiếng Anh.

- Cung cấp các thông tin về các nghiên cứu quan trọng được thực hiện trên toàn cầu để hỗ trợ việc phát triển chính sách dựa trên bằng chứng và khuyến khích tăng cường hợp tác trong nghiên cứu

- Chia sẻ các nguồn tài nguyên hỗ trợ cập nhật, các phương thức và thực tiễn hiệu quả của giảng dạy bằng Tiếng Anh thông qua các nghiên cứu điển hình.

 

Thời gian:

 

Hội nghị chuyên đề 1: Đảm bảo chất lượng trong giảng dạy bằng Tiếng Anh

Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020

16.00-19.00 giờ Bắc Kinh

08.00-11.00 giờ Vương quốc Anh

Website link:               http://www.britishcouncil.cn/en/teach/oct20-sym

 

Link đăng ký:

http://zc.myhuiyi.com/884/index_en.aspx

Xin vui lòng xem thông tin chi tiết hướng dẫn đăng ký ở file đính kèm và hướng dẫn đăng ký

 

Hội nghị chuyên đề 2: Các nghiên cứu trên thế giới trong hỗ trợ phát triển chính sách

Thứ 5, ngày 19 tháng 11 năm 2020

16.00-18.00 Giờ Bắc Kinh /

08.00-10.00 giờ Vương quốc Anh

Chương trình và link đăng ký sẽ được cập nhật sớm

 

Hội nghị chuyên đề 3: Môi trường hỗ trợ và đảm bảo chất lượng giáo dục

Thứ 4, ngày 16 tháng 12 năm 2020

16.00-18.00 Giờ Bắc Kinh /

08.00-10.00 giờ Vương quốc Anh

Chương trình và link đăng ký sẽ được cập nhật sớm

 

Phương thức hội nghị:

Hội thảo trực tuyến trên Webinar Zoom (đăng ký miễn phí)

 

Ngôn ngữ của hội nghị:

Tiếng Anh và tiếng Trung (có phiên dịch song song)

 

Đối tượng tham gia:

Các nhà hoạch định chính sách, các đơn vị đảm bảo chất lượng, các nhà quản lý, các giảng viên, các nhà nghiên cứu.

 

Xin vui lòng xem thông tin chi tiết và hướng dẫn đăng ký ở file đính kèm để tham dự Hội nghị chuyên đề đầu tiên về Đảm bảo chất lượng trong giảng dạy bằng Tiếng Anh vào Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020.

 

File đính kèm 1

File đính kèm 2

 

Khoa Ngoại Ngữ

411, đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại:02923.872285 hoặc 02923.872290; Email: knn@ctu.edu.vn.