* Đề tài sinh viên: 
Hồ sơ tham gia xét Giải thưởng bao gồm:
Bảng cứng:

1. Báo cáo tổng kết đề tài  (Thể lệ - Phụ lục): 01 bản / 01 đề tài. Phần phụ lục kèm theo các minh chứng về công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có).
2. Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài (Mẫu 3- Phụ lục).
3. Thông tin về sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài (Mẫu 4).
4. Đơn xin tham gia xét Giải thưởng Hội nghị “Nghiên cứu khoa học trẻ Trường Đại học Cần thơ” năm 2022 dành cho sinh viên (Mẫu 5, để riêng, không gộp chung vào quyển báo cáo).

*Lưu ý: 
- Để không bị sai sót trong quá trình đóng cuốn báo cáo các bạn SV không cần đóng thành quyển mà lấy kẹp bướm kẹp lại giúp để P. QLKH chuyển in và gửi đến các Tiểu ban chuyên môn xét. Khuyến khích in 2 mặt không in màu.
- Những đề tài đã gửi tham gia giải thưởng năm 2021 đã được HĐ các Tiểu ban chuyên môn xét giải sẽ được công bố chung khi tổ chức HN năm 2022 không được gửi tham gia cho đợt này.
Hồ sơ gửi về Cv phụ trách DHĐăng-Phòng QLKH-Trường ĐHCT
Bản mềm gửi qua địa chỉ email: dhdang@ctu.edu.vn.
Thời gian: đến hết ngày 22 tháng 4 năm 2022
 
Quý thầy cô vui lòng triển khai đến sinh viên ở đơn vị
Xin cảm ơn và Trân trọng kính chào

Số lượt truy cập

704574
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
78
3027
15198
704574

Khoa Ngoại Ngữ

411, đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại:02923.872285 hoặc 02923.872290; Email: knn@ctu.edu.vn.