Cần Thơ, ngày 17 tháng 8 năm 2022 

 THÔNG BÁO 

Lễ trao bằng tốt nghiệp Khóa 44 

Thực hiện thông báo Số 2428/ĐHCT – CTCT, ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Trƣờng Đại học Cần Thơ Về việc Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp (đợt tháng 9 năm 2022), 

Khoa Ngoại ngữ Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy nhƣ sau: 

- Thời gian: 7 giờ 30, ngày 14/9/2022 

- Địa điểm: Hội trường Rùa – Trường ĐHCT khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TPCT 

Mời tất cả các em sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy Khóa 44 đợt tháng 9 năm 2022 (các ngành thuộc Khoa Ngoại ngữ tốt nghiệp từ tháng 01 đến tháng 8 năm 2022) và thân nhân về dự Lễ trao bằng tốt nghiệp theo thời gian trên. 

Sinh viên dự Lễ trao bằng tốt nghiệp của Khoa Ngoại ngữ đăng ký theo đƣờng link https://docs.google.com/forms/d/1OgVFO6V9bOR9yMj8FRhcosRh8CSweImv9NSICExg5Wo/edit#settings. Hạn cuối là Thứ ba, ngày 06/9/2022. 

Để buổi Lễ diễn ra nghiêm túc và trang trọng, đề nghị các em tập trung vào Hội trƣờng lúc 7 giờ 00 để sắp xếp ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị tốt cho chƣơng trình buổi Lễ. 

Sinh viên thực hiện việc mƣợn Lễ phục tốt nghiệp theo thông báo hƣớng dẫn đăng ký của Phòng Công tác Chính trị. 

Trân trọng./. 

KT. TRƢỞNG KHOA 

PHÓ TRƢỞNG KHOA 

(Đã ký) 

Diệp Kiến Vũ 

CHƯƠNG TRÌNH 

LẾ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN 

KHÓA 44 

1. Chào cờ 

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

3. Báo cáo kết quả tốt nghiệp 

4. Phát biểu của đại diện BGH 

5. Khen thƣởng sinh viên 

6. Phát biểu của đại diện sinh viên tốt nghiệp 

7. Văn nghệ 

8. Công bố quyết định và trao bằng tốt nghiệp 

9. Bế mạc. 

Khoa Ngoại Ngữ

411, đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại:02923.872285 hoặc 02923.872290; Email: knn@ctu.edu.vn.