Nhằm nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, ý thức kỷ luật và cách giao tiếp trong sinh viên, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về cuộc thi tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên. Khoa Ngoại ngữ tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu về giáo dục đạo đức, ý thức kỷ luật trong sinh viên", cụ thể:
- Thời gian: Trong 03 ngày (từ ngày 14 - 16/10/2022)
- Hình thức: Trực tuyến qua link (https://testing.ctu.edu.vn/mod/quiz/view.php?id=602)
- Thành phần: Tất cả sinh viên thuộc Khoa Ngoại ngữ.
1. Kính nhờ Thầy Cô CVHT các lớp thông tin đến các em sinh viên thực hiện đúng Kế hoạch của Khoa (file đính kèm).
2. Nhờ Cô Huỳnh Thị Anh Thư - Bí thư đoàn Khoa thông báo đến các Chi đoàn và đưa thông tin lên Website Đoàn khoa giúp.
3. Nhờ Thầy Nguyễn Hoàng Thái đăng thông tin lên Website Khoa.
Trân trọng cảm ơn Thầy Cô đã hỗ trợ.
Kính chúc Thầy Cô vui khỏe, công tác tốt.
Trân trọng./.

Khoa Ngoại Ngữ

411, đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại:02923.872285 hoặc 02923.872290; Email: knn@ctu.edu.vn.