Chương trình Tiếng Anh Tăng Cường họp chuyên môn đầu học kỳ 2 

năm học 2021-2022

Bộ môn Tiếng Anh Căn Bản và Chuyên Ngành đã tổ chức buổi họp chuyên môn chương trình Tiếng Anh Tăng Cường học kỳ 2 năm học 2021-2022 lúc 16:15 ngày 5/1/2022. Cuộc họp có sự tham dự của Cô Lê Xuân Mai (Trưởng Bộ môn – Điều phối viên Chương trình Tiếng Anh Tăng Cường) và các Thầy, Cô giảng dạy các học phần Tiếng Anh Tăng Cường (Giáo viên cơ hữu và giáo viên mời giảng). Cuộc họp được tiến hành bằng hình thức họp trực tuyến. Cuộc họp gồm các nội dung chính sau:

  • Trao đổi kế hoạch học tập, chương trình, giáo trình và vài điều cần chú ý trong quá trình giảng dạy.
  • Thông tin về kiểm tra và đánh giá
  • Thông tin về số tuần giảng dạy và hình thức giảng dạy
  • Thông tin về coi thi và cấm thi
  • Nhắc nhở Thầy/ Cô cung cấp email liên lạc cho sinh viên
  • Thông báo về hoạt động ngoại khóa: Book review. Tuần 8 (12/03/2021) cá nhân thuyết trình sản phẩm, nộp video clip thuyết trình và bài viết về quyển sách yêu thích. Tuần 10 (26/03/2022) gửi 5 video clip và 5 bài viết xuất sắc của mỗi lớp về cho ban tổ chức.
  • Thông tin email liên lạc của đại diện Cambridge là của Cô Lý Tú Nhàn: nhan@cambridge.org

 Cuộc họp chung kết thúc lúc 17:20.

Các Thầy/ Cô tại cuộc họp chung

  • Sau khi cuộc họp chung kết thúc. Thầy/ Cô đã tổ chức họp riêng cho từng học phần dưới sự quản lý của các nhóm trưởng đã phân công. Nội dung họp cho từng hoc phần về chuyên môn: mục tiêu môn học, nội dung dạy trọng tâm, phương pháp giảng dạy, hình thức-tỉ trọng-nội dung kiểm tra đánh giá & tài liệu sử dụng bổ trợ thêm khi dạy.

 Cuộc họp riêng của các nhóm kết thúc lúc 18:30.

Các Thầy/ Cô tại buổi họp môn Nghe nói 2

 

Số lượt truy cập

747567
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
529
4338
8704
747567

Khoa Ngoại Ngữ

411, đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại:02923.872285 hoặc 02923.872290; Email: knn@ctu.edu.vn.