Bộ môn Tiếng Anh Căn bản và Chuyên ngành chia sẻ

học thuật và họp Bộ môn thường lệ tháng 2/2022

  1. Chia sẻ học thuật

Bộ môn Tiếng Anh Căn bản và Chuyên ngành đã tổ chức buổi chia sẻ học thuật lúc 14h00 chiều thứ Tư ngày 09/02/2022. Buổi họp được tổ chức trực tuyến với sự điều phối của Cô Lê Xuân Mai (Trưởng Bộ môn) cùng với sự tham gia của các Thầy, Cô của Bộ môn có quan tâm đến buổi chia sẻ. Trong buổi chia sẻ có báo cáo của 4 Thầy/ Cô về 4 chủ đề học thuật sau:

Các Thầy/ Cô báo cáo và thảo luận xung quanh các chủ đề trên rất nhiệt tình và cuộc trao đổi chuyên môn kết thúc lúc 16h cùng ngày.

Các chủ đề quân tâm cho chia sẻ học thuật vào tháng 3: All topics related to ELT Factors affect skills, ESP, IT in teaching teaching techniques, communication strategies, ESP Practical Implementations: teaching methods, research-related aspects (plenty here) techniques in teaching the language skills (4 skills) teaching students learning skills (4 skills + pronunciation) enhancing students' motivation in learning English Four skills (Listening/speaking/Reading/Writing) pedagogy English learners' motivation, English learning autonomy, English skills.

 

  1. Họp Bộ môn thường lệ tháng 2/2022

Bộ môn Tiếng Anh Căn bản và Chuyên ngành đã tổ chức buổi họp Bộ môn thường lệ vào lúc 16h00 chiều thứ Tư ngày 09/02/2022. Buổi họp được tổ chức trực tuyến với sự chủ tọa của Cô Lê Xuân Mai (Trưởng Bộ môn) cùng với sự tham gia của đầy đủ các Thầy, Cô của Bộ môn.

Nội dung chính của buổi họp gồm:

  • Giới thiệu nhân sự mới: Cô Tất Thiên Thư. Cô Thư sẽ phụ trách quản lý chương trình Tiếng Anh Tăng Cường từ học kỳ 1 năm học 2022-2023
  • Thông báo các hoạt động của Bộ môn:

+ Đăng ký tổ chức tư vấn học thuật cho sinh viên

+ Thực hiện đóng góp ngân hàng đề và e-learning

+ Thông tin về cài đặt máy tính tại văn phòng Bộ môn lại

+ Đăng ký lịch trực Bộ môn tháng 2, 3 và 4

Cuộc họp kết thúc lúc 16:45 cùng ngày.

Thầy/ Cô tại buổi họp

Cô Tất Thiên Thư

 

Số lượt truy cập

720241
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
208
3382
13653
720241

Khoa Ngoại Ngữ

411, đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại:02923.872285 hoặc 02923.872290; Email: knn@ctu.edu.vn.