Trong khuôn khổ hợp tác giữa Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Phranakhon (Thái Lan), đoàn giảng viên, chuyên viên và học viên cao học   Trường Đại học Phranakhon đến làm việc với Khoa Ngoại ngữ – Trường Đại học Cần Thơ từ ngày 26/02/2017 đến ngày 02/03//2017. Trong thời gian làm việc, 16 bài báo cáo khoa học được trình bày bởi các học viên cao học giữ hai trường. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để các giảng viên và học viên trao đổi học thuật, tìm hiểu về hoạt động đào tạo, NCKH Sau Đại học của 2 trường.

Xem tiếp...

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Rangsit (Thái Lan), đoàn giảng viên Trường Đại học Rangsit đến làm việc với Khoa Ngoại ngữ – Trường Đại học Cần Thơ từ ngày 23/02/2017 đến ngày 26/02//2017. Trong buổi làm việc, hai bên trao đổi cơ hội hợp tác và trao đổi sinh viên giữa hai trường cho thời gian sắp tới.

Xem tiếp...

Khoa Ngoại Ngữ

411, đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại:02923.872285 hoặc 02923.872290; Email: knn@ctu.edu.vn.