Kế hoạch của Bộ môn Tiếng Anh Căn bản và Chuyên ngành tổ chức tư vấn học thuật cho sinh viên tháng 02/2022

Nhằm giúp đỡ sinh viên giải đáp các thắc mắc liên quan đến chương trình học và giúp sinh viên tiến bộ hơn trong việc học Anh văn căn bản, Bộ môn Tiếng Anh Căn Bản và Chuyên Ngành sẽ tổ chức các buổi tư vấn học thuật cho sinh viên trong tháng 2 theo lịch sau:

Thời gian

Thầy/ Cô

Hình thức tư vấn

Đường link/ Địa điểm

15/2/2022

(8h - 10h)

Tất Thiên Thư

Trực tiếp

Văn phòng Bộ môn TACB&CN

16/2/2022

(15h-17h)

Lê Xuân Mai

Online

Google Meet Link: https://meet.google.com/zdn-kdgk-tir

17/2/2022

(8h-10h)

Khưu Quốc Duy

Trực tiếp

Văn phòng Bộ môn TACB&CN

17/2/2022 

(8h-9h30)

Huỳnh Trọng Nghĩa

Online

 https://zoom.us/j/5645879491?pwd=QnlQOExyaUlpaGd4WmIycUF0TUVjUT09

Meeting ID: 564 587 9491
Passcode: 12345

18/2/2022

(8h-10h)

Khưu Quốc Duy

Trực tiếp

Văn phòng Bộ môn TACB&CN

18/02/2022

(14h-16h)

Ngô Huỳnh Hồng Nga

Online

Google meet

meet.google.com/npq-syfx-yzq

22/02/2022

Tất Thiên Thư

Trực tiếp

Văn phòng Bộ môn TACB&CN

22/02/2022

(15h-17h)

Võ Thị Tuyết Hồng

Trực tiếp + Online

Văn phòng Bộ môn TACB&CN

Kết hợp: 

Zoom: https://us06web.zoom.us/j/3400412097?pwd=eFQzR1pUeG05aG9IL05ySmlqeXhndz09

Meeting ID: 340 041 2097

Passcode: CT2022

23/2/2022

(15h-17h)

Lê Xuân Mai

Online

Google Meet Link: https://meet.google.com/zdn-kdgk-tir

24/2/2022

(9h-10h30)

Phan Thanh Ngọc Phượng

Huỳnh Thị Anh Thư

Trực tiếp 

Văn phòng Bộ môn TACB&CN

25/02/2022

(14h-16h)

Ngô Huỳnh Hồng Nga

Online

Google meet

meet.google.com/npq-syfx-yzq

Xin mời các bạn sinh viên nếu có thắc mắc hay cần giúp đỡ gì xin đừng ngần ngại tham gia cùng các Thầy/ Cô.

 

Bộ môn Tiếng Anh Căn bản và Chuyên ngành chia sẻ

học thuật và họp Bộ môn thường lệ tháng 2/2022

 1. Chia sẻ học thuật

Bộ môn Tiếng Anh Căn bản và Chuyên ngành đã tổ chức buổi chia sẻ học thuật lúc 14h00 chiều thứ Tư ngày 09/02/2022. Buổi họp được tổ chức trực tuyến với sự điều phối của Cô Lê Xuân Mai (Trưởng Bộ môn) cùng với sự tham gia của các Thầy, Cô của Bộ môn có quan tâm đến buổi chia sẻ. Trong buổi chia sẻ có báo cáo của 4 Thầy/ Cô về 4 chủ đề học thuật sau:

Các Thầy/ Cô báo cáo và thảo luận xung quanh các chủ đề trên rất nhiệt tình và cuộc trao đổi chuyên môn kết thúc lúc 16h cùng ngày.

Các chủ đề quân tâm cho chia sẻ học thuật vào tháng 3: All topics related to ELT Factors affect skills, ESP, IT in teaching teaching techniques, communication strategies, ESP Practical Implementations: teaching methods, research-related aspects (plenty here) techniques in teaching the language skills (4 skills) teaching students learning skills (4 skills + pronunciation) enhancing students' motivation in learning English Four skills (Listening/speaking/Reading/Writing) pedagogy English learners' motivation, English learning autonomy, English skills.

 

 1. Họp Bộ môn thường lệ tháng 2/2022

Bộ môn Tiếng Anh Căn bản và Chuyên ngành đã tổ chức buổi họp Bộ môn thường lệ vào lúc 16h00 chiều thứ Tư ngày 09/02/2022. Buổi họp được tổ chức trực tuyến với sự chủ tọa của Cô Lê Xuân Mai (Trưởng Bộ môn) cùng với sự tham gia của đầy đủ các Thầy, Cô của Bộ môn.

Nội dung chính của buổi họp gồm:

 • Giới thiệu nhân sự mới: Cô Tất Thiên Thư. Cô Thư sẽ phụ trách quản lý chương trình Tiếng Anh Tăng Cường từ học kỳ 1 năm học 2022-2023
 • Thông báo các hoạt động của Bộ môn:

+ Đăng ký tổ chức tư vấn học thuật cho sinh viên

+ Thực hiện đóng góp ngân hàng đề và e-learning

+ Thông tin về cài đặt máy tính tại văn phòng Bộ môn lại

+ Đăng ký lịch trực Bộ môn tháng 2, 3 và 4

Cuộc họp kết thúc lúc 16:45 cùng ngày.

Thầy/ Cô tại buổi họp

Cô Tất Thiên Thư

 

Bộ môn Tiếng Anh Căn bản và Chuyên ngành họp Bộ môn thường lệ tháng 1/2022

 Bộ môn Tiếng Anh Căn bản và Chuyên ngành đã tổ chức buổi họp Bộ môn thường lệ vào lúc 16h00 chiều thứ Tư ngày 12/1/2022. Buổi họp được tổ chức trực tuyến với sự chủ tọa của Cô Lê Xuân Mai (Trưởng Bộ môn) cùng với sự tham gia của các Thầy, Cô của Bộ môn: Mai Anh, Trọng Nghĩa, Tuyết Hồng, Ánh Tuyết, Quốc Duy, Khánh Ngọc, Ngọc Phượng, Kim Hương, Kim Thi, Anh Thư, Thanh Quyên, Công Tuấn, Hồng Nga, Tú Anh, Minh Trung.

Nội dung chính của buổi họp gồm:

 • Giới thiệu nhân sự mới: Cô Trần Tú Anh. Cô Tú Anh sẽ phụ trách chính hỗ trợ sinh viên không chuyên, tổ chức hoạt động ngoại khóa, lập fanpage của Bộ môn.
 • Nhắc lại việc thực hiện giờ mục 3:

+ Họp chuyên môn ít nhất 1 lần/ 1 tháng

+ Tổ chức chọn bài báo hoặc đề tài yêu thích, trích dẫn tên bài báo, đường link dẫn tới full-text, tóm tắt và trình bày bằng Tiếng Anh từ 3-5 phút. Báo cáo tính 5G, tham dự tính 2G giờ phục vụ cộng đồng

   Danh sách dự dịnh báo cáo:

- Tháng 2: Mai, Nga, Trung, Quyên

- Tháng 3: Duy, Tuyết, Hải, Hồng

- Tháng 4: Phương, Ngọc, Tuấn, Nghĩa

- Tháng 5: Thư, Hương, Thi, Tú Anh, Mai Anh

+ Thành viên có thể đăng ký báo cáo bổ sung bao nhiêu lần tùy thích

+ E-learning: giao cho Tuyết và các quản lý học phần tạo khóa e-learning. Các thành viên trong Bộ môn đóng góp nội dung và quiz và tính vào giờ phục vụ cộng đồng.

+ Đăng ký tutor cho sinh viên không chuyên, đăng ký lịch cho ban chủ nhiệm Bộ môn trước khi thực hiện.

+ Trực Bộ môn: không bắt buộc, đối với thành viên mới Tú Anh thì trực 1 lần/ 1 tuần.

+ Thành viên đăng ký lịch trực Bộ môn cho Mai Anh tổng hợp, không được quá 3 người/ 1 buổi. Không bắt buộc do dịch Covid.

 

 • Thành viên Bộ môn trả lời khảo sát về phát triển chuyên môn qua Google form.
 • Bộ môn trao đổi thêm về các vấn đề liên quan trong buổi họp
 • Dự định ngày 9/2 họp chuyên môn từ 14h đến 16h và họp Bộ môn từ 16h

Cuộc họp kết thúc lúc 17h10 cùng ngày.

Các Thầy, Cô tham gia buổi họp

Cô Trần Tú Anh - thành viên mới của Bộ môn

 

 

Chương trình Tiếng Anh Tăng Cường họp chuyên môn đầu học kỳ 2 

năm học 2021-2022

Bộ môn Tiếng Anh Căn Bản và Chuyên Ngành đã tổ chức buổi họp chuyên môn chương trình Tiếng Anh Tăng Cường học kỳ 2 năm học 2021-2022 lúc 16:15 ngày 5/1/2022. Cuộc họp có sự tham dự của Cô Lê Xuân Mai (Trưởng Bộ môn – Điều phối viên Chương trình Tiếng Anh Tăng Cường) và các Thầy, Cô giảng dạy các học phần Tiếng Anh Tăng Cường (Giáo viên cơ hữu và giáo viên mời giảng). Cuộc họp được tiến hành bằng hình thức họp trực tuyến. Cuộc họp gồm các nội dung chính sau:

 • Trao đổi kế hoạch học tập, chương trình, giáo trình và vài điều cần chú ý trong quá trình giảng dạy.
 • Thông tin về kiểm tra và đánh giá
 • Thông tin về số tuần giảng dạy và hình thức giảng dạy
 • Thông tin về coi thi và cấm thi
 • Nhắc nhở Thầy/ Cô cung cấp email liên lạc cho sinh viên
 • Thông báo về hoạt động ngoại khóa: Book review. Tuần 8 (12/03/2021) cá nhân thuyết trình sản phẩm, nộp video clip thuyết trình và bài viết về quyển sách yêu thích. Tuần 10 (26/03/2022) gửi 5 video clip và 5 bài viết xuất sắc của mỗi lớp về cho ban tổ chức.
 • Thông tin email liên lạc của đại diện Cambridge là của Cô Lý Tú Nhàn: nhan@cambridge.org

 Cuộc họp chung kết thúc lúc 17:20.

Các Thầy/ Cô tại cuộc họp chung

 • Sau khi cuộc họp chung kết thúc. Thầy/ Cô đã tổ chức họp riêng cho từng học phần dưới sự quản lý của các nhóm trưởng đã phân công. Nội dung họp cho từng hoc phần về chuyên môn: mục tiêu môn học, nội dung dạy trọng tâm, phương pháp giảng dạy, hình thức-tỉ trọng-nội dung kiểm tra đánh giá & tài liệu sử dụng bổ trợ thêm khi dạy.

 Cuộc họp riêng của các nhóm kết thúc lúc 18:30.

Các Thầy/ Cô tại buổi họp môn Nghe nói 2

 

Số lượt truy cập

720243
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
210
3384
13655
720243

Khoa Ngoại Ngữ

411, đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại:02923.872285 hoặc 02923.872290; Email: knn@ctu.edu.vn.