Bộ môn Tiếng Anh Căn bản và Chuyên ngành chia sẻ học thuật và họp Bộ môn thường lệ tháng 4/2022

 

 1. Chia sẻ học thuật

Bộ môn Tiếng Anh Căn bản và Chuyên ngành đã tổ chức buổi chia sẻ học thuật lúc 14h00 chiều thứ Tư ngày 06/04/2022. Buổi họp được tổ chức trực tuyến với sự điều phối của Cô Lê Xuân Mai (Trưởng Bộ môn) cùng với sự tham gia của Thầy, Cô của Bộ môn đang công tác tại Cần Thơ và có quan tâm đến buổi chia sẻ: Anh Thư, Trọng Nghĩa, Quốc Duy, Công Tuấn, Xuân Mai, Hồng Nga, Khánh Ngọc, Mai Anh, Ngọc Phượng, Thiên Thư, Kim Hương, Tuyết Hồng và Ánh Tuyết. Trong buổi chia sẻ có báo cáo của 4 Thầy/ Cô về 4 chủ đề học thuật sau:

 • Cô Khánh Ngọc:  An evaluation of English non-majored freshmen’s attitude towards EFL learning at Can Tho University of Technology
 • Cô Anh Thư: Factors influencing EFL students’ motivation in online learning: A qualitative case study
 • Thầy Công Tuấn: 30 FREE Resources for Teaching English Online
 • Cô Ngọc Phượng: Challenges of teaching ESP

 Các Thầy/ Cô báo cáo và thảo luận xung quanh các chủ đề trên rất nhiệt tình và cuộc trao đổi chuyên môn kết thúc lúc 16h cùng ngày.

 1. Họp Bộ môn thường lệ tháng 4/2022

Bộ môn Tiếng Anh Căn bản và Chuyên ngành đã tổ chức buổi họp Bộ môn thường lệ vào lúc 16h10 chiều thứ Tư ngày 06/04/2022. Buổi họp được tổ chức trực tuyến với sự chủ tọa của Cô Lê Xuân Mai (Trưởng Bộ môn) cùng với sự tham gia của các Thầy, Cô của Bộ môn: Anh Thư, Trọng Nghĩa, Quốc Duy, Công Tuấn, Xuân Mai, Hồng Nga, Khánh Ngọc, Kim Thi, Mai Anh, Ngọc Phượng, Thiên Thư, Kim Hương, Ánh Tuyết, và Tuyết Hồng.

Nội dung chính của buổi họp gồm:

 • Thông báo trung tâm năng lực quyết định miễn học phần AVCB đối với sinh viên đã thi kỳ thi đánh giá Tiếng Anh của Trường và có điểm đạt theo quy định.
 • Thảo luận về việc làm đề thi cho học kỳ hè năm học 2021-2022.
 • Nhờ Công đoàn Bộ môn xin công thức tính lương của GV.
 • Thống nhất phân công lại nhiệm vụ rõ ràng hơn trong việc tạo khóa học e-learning.
 • Nhắc nhở của Trưởng Bộ môn: Ưu tiên hoàn thành kế hoạch Bộ môn trước vì lời ích chung.
 • Cô Xuân Mai chia sẻ biểu mẫu lập kế hoạch tháng và tuần.
 • Cô Thiên Thư trao đổi về tập huấn giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành, dự thính các lớp, trao đổi với giảng viên chuyên ngành.
 • Cô Anh Thư đề nghị về các khóa ngắn hạn và sẽ viết đề xuất lên Bộ môn và Khoa.

Cuộc họp kết thúc lúc 17:00 cùng ngày.

 

Kế hoạch của Bộ môn Tiếng Anh Căn bản và Chuyên ngành tổ chức tư vấn học thuật cho sinh viên tháng 04/2022

Nhằm giúp đỡ sinh viên giải đáp các thắc mắc liên quan đến chương trình học và giúp sinh viên tiến bộ hơn trong việc học Anh văn căn bản, Bộ môn Tiếng Anh Căn Bản và Chuyên Ngành sẽ tổ chức các buổi tư vấn học thuật cho sinh viên trong tháng 4 theo lịch sau:

Thời gian

Thầy/ Cô

Hình thức tư vấn

Đường link/ Địa điểm

01/4/2022

(7h-11h00)

Tất Thiên Thư

Online + trực tiếp

Google meet https://meet.google.com/vnb-bqnb-ynw

Văn phòng Bộ môn TACB&CN

01/04/2022

(14h-16h)

Ngô Huỳnh Hồng Nga

Online

Google meet

meet.google.com/npq-syfx-yzq

04/04/2022

(8h-10h)

Trần Tú Anh

Online + trực tiếp

Văn phòng Bộ Môn TACB&CN

Kếp hợp:

Zoom

https://zoom.us/j/98344936570?pwd=ZVJESzlMZStVbGZwMDVGaEIycDVadz09 

 

Meeting ID: 983 4493 6570

Passcode: TT2022

05/4/2022

(7h-11h00)

Tất Thiên Thư

Online + trực tiếp

Google meet https://meet.google.com/vnb-bqnb-ynw

08/04/2022

(14h-16h)

Ngô Huỳnh Hồng Nga

Online

Google meet

meet.google.com/npq-syfx-yzq

11/04/2022

(8h-10h)

Trần Tú Anh

Online + trực tiếp

Văn phòng Bộ Môn TACB&CN

Kếp hợp:

Zoom

https://zoom.us/j/98344936570?pwd=ZVJESzlMZStVbGZwMDVGaEIycDVadz09 

 

Meeting ID: 983 4493 6570

Passcode: TT2022

12/04/2022

(15h-17h)

Võ Thị Tuyết Hồng

Trực tiếp + Online

Văn phòng Bộ môn TACB&CN

Kết hợp: 

Zoom: https://us06web.zoom.us/j/3400412097?pwd=eFQzR1pUeG05aG9IL05ySmlqeXhndz09

Meeting ID: 340 041 2097

Passcode: CT2022

13/4/2022

(15h-17h)

Lê Xuân Mai

Online

Google Meet Link: https://meet.google.com/zdn-kdgk-tir

Văn phòng Bộ môn TACB&CN

15/04/2022

(14h-16h)

Ngô Huỳnh Hồng Nga

Online

Google meet

meet.google.com/npq-syfx-yzq

18/04/2022

(8h-10h)

Trần Tú Anh

Online + trực tiếp

Văn phòng Bộ Môn TACB&CN

Kếp hợp:

Zoom

https://zoom.us/j/98344936570?pwd=ZVJESzlMZStVbGZwMDVGaEIycDVadz09 

 

Meeting ID: 983 4493 6570

Passcode: TT2022

19/4/2022

(7h-11h00)

Tất Thiên Thư

Online + trực tiếp

Google meet https://meet.google.com/vnb-bqnb-ynw

Văn phòng Bộ môn TACB&CN

       

20/4/2022

(15h-17h)

Lê Xuân Mai

Online

Google Meet Link: https://meet.google.com/zdn-kdgk-tir

21/04/2022

(9h-10h30)

Phan Thanh Ngọc Phượng

Huỳnh Thị Anh Thư

Trực tiếp 

Văn phòng Bộ môn TACB&CN

22/4/2022

(7h-11h00)

Tất Thiên Thư

Online + trực tiếp

Google meet https://meet.google.com/vnb-bqnb-ynw

Văn phòng Bộ môn TACB&CN

22/04/2022

(14h-16h)

Ngô Huỳnh Hồng Nga

Online

Google meet

meet.google.com/npq-syfx-yzq

25/04/2022

(8h-10h)

Trần Tú Anh

Online + trực tiếp

Văn phòng Bộ Môn TACB&CN

Kếp hợp:

Zoom

https://zoom.us/j/98344936570?pwd=ZVJESzlMZStVbGZwMDVGaEIycDVadz09 

 

Meeting ID: 983 4493 6570

Passcode: TT2022

26/04/2022

(15h-17h)

Võ Thị Tuyết Hồng

Trực tiếp + Online

Văn phòng Bộ môn TACB&CN

Kết hợp: 

Zoom: https://us06web.zoom.us/j/3400412097?pwd=eFQzR1pUeG05aG9IL05ySmlqeXhndz09

Meeting ID: 340 041 2097

Passcode: CT2022

29/04/2022

(14h-16h)

Ngô Huỳnh Hồng Nga

Online

Google meet

meet.google.com/npq-syfx-yzq

 

Xin mời các bạn sinh viên nếu có thắc mắc hay cần giúp đỡ gì xin đừng ngần ngại tham gia cùng các Thầy/ Cô.

 

Bộ môn Tiếng Anh Căn bản và Chuyên ngành chia sẻ học thuật và họp Bộ môn thường lệ tháng 3/2022

 1. Chia sẻ học thuật

Bộ môn Tiếng Anh Căn bản và Chuyên ngành đã tổ chức buổi chia sẻ học thuật lúc 14h00 chiều thứ Tư ngày 09/03/2022. Buổi họp được tổ chức trực tuyến với sự điều phối của Cô Lê Xuân Mai (Trưởng Bộ môn) cùng với sự tham gia của 14/16 Thầy, Cô của Bộ môn đang công tác tại Cần Thơ và có quan tâm đến buổi chia sẻ. Trong buổi chia sẻ có báo cáo của 4 Thầy/ Cô về 4 chủ đề học thuật sau:

 • Thầy Khưu Quốc Duy: Peer feedback in writing
 • Cô Lý Thị Ánh Tuyết: The impact of Shadowing technique on tertiary students' English pronunciation
 • Cô Võ Thị Tuyết Hồng: Principles of Instructed Second Language Learning-by Rod Ellis (Chapter 3 from the textbook)
 • Thầy Đồng Thanh Hải: Is there a specific method for teaching ESP?

Các Thầy/ Cô báo cáo và thảo luận xung quanh các chủ đề trên rất nhiệt tình và cuộc trao đổi chuyên môn kết thúc lúc 16h cùng ngày.

 1. Họp Bộ môn thường lệ tháng 3/2022
 • Bộ môn Tiếng Anh Căn bản và Chuyên ngành đã tổ chức buổi họp Bộ môn thường lệ vào lúc 16h15 chiều thứ Tư ngày 09/03/2022. Buổi họp được tổ chức trực tuyến với sự chủ tọa của Cô Lê Xuân Mai (Trưởng Bộ môn) cùng với sự tham gia của đầy đủ các Thầy, Cô của Bộ môn: Anh Thư, Nghĩa, Tuấn, Nga, Ngọc, Thi, Anh, Phượng, Thiên Thư, Anh, Hương, Hồng, Tuyết, Trung, Quyên, Duy.

Nội dung chính của buổi họp gồm:

 • Cô Ánh Tuyết phổ biến kế hoạch làm e-learning. Các Thầy/ Cô trao đổi các nội dung nên có trên e-learning. Sau đó, nội dung đã được thống nhất và các khóa học dự định sẽ hoàn thành và triển khai vào học kỳ 1 năm học 2022-2023.
 • Cô Ánh Tuyết phổ biến kế hoạch tạo ngân hàng đề thi AVCB. Bộ môn thống nhất với nội dung đề thi, cách nộp đề và cách tính giờ phục vụ cộng đồng khi nộp đề và đánh giá đề.
 • Cô Kim Hương đề nghị Bộ môn xin ý kiến Khoa về việc tính giờ phục vụ cộng đồng cho giáo viên dạy nhiều hơn 3 lớp AVCB.
 • Cô Tuyết Hồng thông báo về thu Công đoàn phí quý 2 và cập nhật thông tin Công đoàn.

Cuộc họp kết thúc lúc 17:30 cùng ngày.

Các Thầy/ Cô tại buổi họp

 

Kế hoạch của Bộ môn Tiếng Anh Căn bản và Chuyên ngành tổ chức tư vấn học thuật cho sinh viên tháng 03/2022

Nhằm giúp đỡ sinh viên giải đáp các thắc mắc liên quan đến chương trình học và giúp sinh viên tiến bộ hơn trong việc học Anh văn căn bản, Bộ môn Tiếng Anh Căn Bản và Chuyên Ngành sẽ tổ chức các buổi tư vấn học thuật cho sinh viên trong tháng 3 theo lịch sau:

Thời gian

Thầy/ Cô

Hình thức tư vấn

Đường link/ Địa điểm

04/03/2022

(14h-16h)

Ngô Huỳnh Hồng Nga

Online

Google meet: meet.google.com/npq-syfx-yzq

07/03/2022

(8h - 11h)

Trần Tú Anh

Trực tiếp + Online

Văn phòng Bộ môn TACB&CN

Kết hợp: Google Meet: https://meet.google.com/hhd-svxy-gcg 

10/03/2022

(9h-10h30)

Phan Thanh Ngọc Phượng

Huỳnh Thị Anh Thư

Trực tiếp 

Văn phòng Bộ môn TACB&CN

11/03/2022

(14h-16h)

Ngô Huỳnh Hồng Nga

Online

Google meet: meet.google.com/npq-syfx-yzq

12/03/2022

(18h - 20h)

Trần Tú Anh

Online

Good meet: https://meet.google.com/hhd-svxy-gcg 

14/03/2022

(8h - 11h)

Trần Tú Anh

Trực tiếp + Online

Văn phòng Bộ môn TACB&CN

Kết hợp: Google Meet: https://meet.google.com/hhd-svxy-gcg 

15/03/2022

(15h-17h)

Võ Thị Tuyết Hồng

Trực tiếp + Online

Văn phòng Bộ môn TACB&CN

Kết hợp: 

Zoom: https://us06web.zoom.us/j/3400412097?pwd=eFQzR1pUeG05aG9IL05ySmlqeXhndz09

Meeting ID: 340 041 2097

Passcode: CT2022

16/3/2022

(15h-17h)

Lê Xuân Mai

Online

Google Meet Link: https://meet.google.com/zdn-kdgk-tir

17/03/2022

(18h00 - 20h)

Trần Tú Anh

Online

Good meet https://meet.google.com/hhd-svxy-gcg 

18/03/2022

(14h-16h)

Ngô Huỳnh Hồng Nga

Online

Google meet

meet.google.com/npq-syfx-yzq

19/03/2022

(18h30 - 20h)

Trần Tú Anh

Online

Google Meet

https://meet.google.com/hhd-svxy-gcg 

21/03/2022

(8h-11h)

Trần Tú Anh

Trực tiếp + Online

Văn phòng Bộ môn TACB&CN

Kết hợp: Google Meet: https://meet.google.com/hhd-svxy-gcg 

23/3/2022

(15h-17h)

Lê Xuân Mai

Online

Google Meet Link: https://meet.google.com/zdn-kdgk-tir

25/03/2022

(14h-16h)

Ngô Huỳnh Hồng Nga

Online

Google meet

meet.google.com/npq-syfx-yzq

26/03/2022

(18h - 20h)

Trần Tú Anh

Online

Google Meet

https://meet.google.com/hhd-svxy-gcg 

28/03/2022

(8h - 20h)

Trần Tú Anh

Trực tiếp + Online

Văn phòng Bộ môn TACB&CN

Kết hợp: Google Meet: https://meet.google.com/hhd-svxy-gcg 

29/03/2022

(15h-17h)

Võ Thị Tuyết Hồng

Trực tiếp + Online

Văn phòng Bộ môn TACB&CN

Kết hợp: 

Zoom: https://us06web.zoom.us/j/3400412097?pwd=eFQzR1pUeG05aG9IL05ySmlqeXhndz09

Meeting ID: 340 041 2097

Passcode: CT2022

 

Xin mời các bạn sinh viên nếu có thắc mắc hay cần giúp đỡ gì xin đừng ngần ngại tham gia cùng các Thầy/ Cô.

 

 

Số lượt truy cập

720283
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
250
3424
13695
720283

Khoa Ngoại Ngữ

411, đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại:02923.872285 hoặc 02923.872290; Email: knn@ctu.edu.vn.