Chuỗi hoạt động phát triển nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên chương trình Tiếng Anh Tăng Cường

Nhằm để chuẩn bị tốt cho học kỳ 1 trong việc giảng dạy các học phần thuộc chương trình Tiếng Anh Tăng Cường (TATC), dự kiến bắt đầu học từ 11/10/2021, Bộ môn TACB&CN đã tổ chức chuỗi hoạt động phát triển nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên tham gia giảng dạy các học phần của chương trình này và những giảng viên dạy tiếng Anh có quan tâm.

 Chuỗi hoạt động diễn ra trong cả ngày thứ Tư (25/8/2021). Cụ thể:

 1. Buổi sáng là bài chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các hoạt động dạy học phần Đọc hiểu đối với giáo trình Mindset 1
 • Chủ đề: Teaching IELTS Reading with Mindset for IELTS level 1
 • Thời gian: từ 10h đến 11h30, sáng thứ Tư ngày 25/8/2021
 • Hình thức: online qua Zoom
 • Báo cáo viên: Allen Davenport – chuyên gia tập huấn phương pháp của NXB Cambridge
 • Thành phần tham dự: trên 30 giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình và các giảng viên có quan tâm đến các chủ đề được báo cáo
 1. Buổi chiều gồm các bài báo cáo chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy các học phần còn lại trong chương trình TATC.
 • Thời gian: từ 14h đến 17h40, chiều thứ Tư ngày 25/8/2021
 • Thành phần tham dự: gồm 37 giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình và các giảng viên có quan tâm đến các chủ đề được báo cáo
 • Hình thức: online qua Zoom
 • Buổi báo cáo gồm các nội dung chính sau:

+ Cung cấp thông tin tổng quan về ý kiến của sinh viên về giảng viên và chương trình - Báo cáo viên: Cô Lê Xuân Mai

+ Chia sẻ trải nghiệm dạy học phần Nghe Nói - Báo cáo viên: Cô Huỳnh Thị Anh Thư

+ Chia sẻ trải nghiệm dạy học phần Ngữ âm thực hành - Báo cáo viên: Cô Lý Thị Ánh Tuyết

+ Chia sẻ trải nghiệm thực hiện bài kiểm tra ngắn cho học phần Ngữ pháp ứng dụng cho người học - Báo cáo viên: Cô Huỳnh Chí Minh Huyên

+ Chia sẻ trải nghiệm dạy học phần Kỹ năng thuyết trình - Báo cáo viên: Cô Võ Thị Tuyết Hồng

+ Chia sẻ trải nghiệm dạy học phần Viết - Báo cáo viên: Cô Hồ Phương Thùy và Cô Nguyễn Thị Nguyên Tuyết

+ Các Thầy/ Cô có thời gian trao đổi và thảo luận sau các bài báo cáo.

 Kết thúc buổi tập huấn với nhiều phản hồi tích cực về hiệu quả của nội dung tập huấn trong ngày.

Hình ảnh các Thầy/ Cô tham gia buổi báo cáo

Danh sách giáo viên tham gia

 

Email giáo viên dạy các lớp AVCB và TADL

học kỳ 1 năm học 2021-2022

Bộ môn xin cung cấp danh sách tên và email giáo viên dạy các lớp Anh văn căn bản và Tiếng Anh du lịch học kỳ 1 năm học 2021-2022. Danh sách có địa chỉ email để các bạn sinh viên liên lạc.

 

Stt

Mã HP

Nhóm

Tên Học Phần

Số SV

Mã số

Họ và Tên CBGD

Email

 
 

1

XH023 

01 

Anh văn căn bản 1 (*) 

50 

002487 

Lý Thị Ánh Tuyết  

ltatuyet@ctu.edu.vn

 

2

XH023 

02 

Anh văn căn bản 1 (*) 

49 

019928 

Lê Huỳnh Thảo Trúc  

thaotruc90@gmail.com

 

3

XH023 

03 

Anh văn căn bản 1 (*) 

50 

019928 

Lê Huỳnh Thảo Trúc  

 

4

XH023 

04 

Anh văn căn bản 1 (*) 

50 

002488 

Võ Thị Tuyết Hồng  

vtthong@ctu.edu.vn

 

5

XH023 

05 

Anh văn căn bản 1 (*) 

50 

002140 

Tăng Thị Lệ Huyền  

ttlhuyen@ctu.edu.vn

 

6

XH023 

06 

Anh văn căn bản 1 (*) 

50 

002140 

Tăng Thị Lệ Huyền  

 

7

XH023 

07 

Anh văn căn bản 1 (*) 

50 

002140 

Tăng Thị Lệ Huyền  

 

8

XH023 

08 

Anh văn căn bản 1 (*) 

50 

002140 

Tăng Thị Lệ Huyền  

 

9

XH023 

09 

Anh văn căn bản 1 (*) 

50 

009253 

Huỳnh Thị Ngọc Kiều 

ngockieuhuynh@gmail.com

 

10

XH023 

10 

Anh văn căn bản 1 (*) 

50 

009253 

Huỳnh Thị Ngọc Kiều 

 

11

XH023 

11 

Anh văn căn bản 1 (*) 

50 

009253 

Huỳnh Thị Ngọc Kiều 

 

12

XH023 

12 

Anh văn căn bản 1 (*) 

15 

009299 

Dương Thị Thục Oanh  

nguyenduong59b@gmail.com

 

13

XH023 

13 

Anh văn căn bản 1 (*) 

35 

009299 

Dương Thị Thục Oanh  

 

14

XH023 

14 

Anh văn căn bản 1 (*) 

27 

001732 

Bùi Nhã Quyên  

bnquyen@ctu.edu.vn

 

15

XH023 

15 

Anh văn căn bản 1 (*) 

17 

001732 

Bùi Nhã Quyên  

 

16

XH023 

H01 

Anh văn căn bản 1 (*) 

39 

019928 

Lê Huỳnh Thảo Trúc  

thaotruc90@gmail.com

 

17

XH023 

H02 

Anh văn căn bản 1 (*) 

13 

008406 

Lê Vân Thủy Tiên  

lvtien@ctu.edu.vn

 

18

XH023 

H03 

Anh văn căn bản 1 (*) 

30 

008406 

Lê Vân Thủy Tiên  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

XH024 

01 

Anh văn căn bản 2 (*) 

50 

002380 

Phan Thanh Ngọc Phượng  

ptnphuong@ctu.edu.vn

 

20

XH024 

02 

Anh văn căn bản 2 (*) 

50 

001060 

Đào Minh Trung  

dmtrung@ctu.edu.vn

 

21

XH024 

03 

Anh văn căn bản 2 (*) 

50 

001060 

Đào Minh Trung  

 

22

XH024 

04 

Anh văn căn bản 2 (*) 

49 

001060 

Đào Minh Trung  

 

23

XH024 

05 

Anh văn căn bản 2 (*) 

49 

001060 

Đào Minh Trung  

 

24

XH024 

06 

Anh văn căn bản 2 (*) 

50 

001426 

Võ Kim Hương  

vkhuong@ctu.edu.vn

 

25

XH024 

07 

Anh văn căn bản 2 (*) 

49 

001426 

Võ Kim Hương  

 

26

XH024 

08 

Anh văn căn bản 2 (*) 

50 

001426 

Võ Kim Hương  

 

27

XH024 

09 

Anh văn căn bản 2 (*) 

47 

001426 

Võ Kim Hương  

 

28

XH024 

10 

Anh văn căn bản 2 (*) 

32 

001633 

Phạm Mai Anh  

pmanh@ctu.edu.vn

 

29

XH024 

11 

Anh văn căn bản 2 (*) 

41 

001633 

Phạm Mai Anh  

 

30

XH024 

12 

Anh văn căn bản 2 (*) 

49 

001633 

Phạm Mai Anh  

 

31

XH024 

13 

Anh văn căn bản 2 (*) 

18 

001633 

Phạm Mai Anh  

 

32

XH024 

14 

Anh văn căn bản 2 (*) 

001633 

Phạm Mai Anh  

 Xóa nhóm

 

33

XH024 

15 

Anh văn căn bản 2 (*) 

35 

001633 

Phạm Mai Anh  

pmanh@ctu.edu.vn

 

34

XH024 

16 

Anh văn căn bản 2 (*) 

13 

700600 

Trần Tú Anh  

ms.trantuanh@gmail.com

 

35

XH024 

17 

Anh văn căn bản 2 (*) 

50 

700600 

Trần Tú Anh  

 

36

XH024 

18 

Anh văn căn bản 2 (*) 

40 

700600 

Trần Tú Anh  

 

37

XH024 

19 

Anh văn căn bản 2 (*) 

009167 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  

 Xóa nhóm

 

38

XH024 

20 

Anh văn căn bản 2 (*) 

40 

009167 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

ntmhanhct@gmail.com

 

39

XH024 

H01 

Anh văn căn bản 2 (*) 

11 

008406 

Lê Vân Thủy Tiên  

lvtien@ctu.edu.vn

 

40

XH024 

H02 

Anh văn căn bản 2 (*) 

28 

008406 

Lê Vân Thủy Tiên  

 

41

XH024 

H03 

Anh văn căn bản 2 (*) 

31 

008406 

Lê Vân Thủy Tiên  

 

42

XH024 

H04 

Anh văn căn bản 2 (*) 

27 

008406 

Lê Vân Thủy Tiên  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

XH025 

01 

Anh văn căn bản 3 (*) 

50 

000201 

Huỳnh Trọng Nghĩa  

htnghia@ctu.edu.vn

 

44

XH025 

02 

Anh văn căn bản 3 (*) 

49 

000201 

Huỳnh Trọng Nghĩa  

 

45

XH025 

03 

Anh văn căn bản 3 (*) 

50 

000201 

Huỳnh Trọng Nghĩa  

 

46

XH025 

04 

Anh văn căn bản 3 (*) 

50 

000214 

Lê Công Tuấn  

lctuan@ctu.edu.vn

 

47

XH025 

05 

Anh văn căn bản 3 (*) 

50 

000214 

Lê Công Tuấn  

 

48

XH025 

06 

Anh văn căn bản 3 (*) 

48 

000214 

Lê Công Tuấn  

 

49

XH025 

07 

Anh văn căn bản 3 (*) 

50 

001617 

Khưu Quốc Duy  

kqduy@ctu.edu.vn

 

50

XH025 

08 

Anh văn căn bản 3 (*) 

50 

001617 

Khưu Quốc Duy  

 

51

XH025 

09 

Anh văn căn bản 3 (*) 

001617 

Khưu Quốc Duy  

 Xóa nhóm

 

52

XH025 

10 

Anh văn căn bản 3 (*) 

50 

001617 

Khưu Quốc Duy  

kqduy@ctu.edu.vn

 

53

XH025 

11 

Anh văn căn bản 3 (*) 

24 

001617 

Khưu Quốc Duy  

 

54

XH025 

12 

Anh văn căn bản 3 (*) 

16 

001617 

Khưu Quốc Duy  

 

55

XH025 

13 

Anh văn căn bản 3 (*) 

21 

002079 

Nguyễn Thị Kim Thi  

ntkthi@ctu.edu.vn

 

56

XH025 

14 

Anh văn căn bản 3 (*) 

22 

002079 

Nguyễn Thị Kim Thi  

 

57

XH025 

15 

Anh văn căn bản 3 (*) 

38 

002079 

Nguyễn Thị Kim Thi  

 

58

XH025 

H01 

Anh văn căn bản 3 (*) 

019928 

Lê Huỳnh Thảo Trúc  

 Xóa nhóm

 

59

XH025 

H02 

Anh văn căn bản 3 (*) 

24 

019928 

Lê Huỳnh Thảo Trúc  

thaotruc90@gmail.com

 

60

XH025 

H03 

Anh văn căn bản 3 (*) 

47 

002442 

Võ Hồng Dũng  

vhdung@ctu.edu.vn

 

61

XH025 

H04 

Anh văn căn bản 3 (*) 

002442 

Võ Hồng Dũng  

 Xóa nhóm

 

62

XH025 

H05 

Anh văn căn bản 3 (*) 

002442 

Võ Hồng Dũng  

 Xóa nhóm

 

 

 

 

 

 

 

 

   

63

XH187 

01 

Tiếng Anh chuyên ngành-Du lịch 1 

002079 

Nguyễn Thị Kim Thi  

 Xóa nhóm

 

64

XH187 

02 

Tiếng Anh chuyên ngành-Du lịch 1 

002079 

Nguyễn Thị Kim Thi  

 Xóa nhóm

 

65

XH187 

03 

Tiếng Anh chuyên ngành-Du lịch 1 

20 

002079 

Nguyễn Thị Kim Thi  

ntkthi@ctu.edu.vn

 

66

XH187 

04 

Tiếng Anh chuyên ngành-Du lịch 1 

43 

002079 

Nguyễn Thị Kim Thi  

 

67

XH187 

H01 

Tiếng Anh chuyên ngành-Du lịch 1 

45 

002442 

Võ Hồng Dũng  

vhdung@ctu.edu.vn

 

68

XH188 

01 

Tiếng Anh chuyên ngành-Du lịch 2 

001060 

Đào Minh Trung  

 Xóa nhóm

 

69

XH188 

H01 

Tiếng Anh chuyên ngành-Du lịch 2 

20 

002442 

Võ Hồng Dũng  

vhdung@ctu.edu.vn

 

70

XH189 

01 

Tiếng Anh chuyên ngành-Du lịch 3 

38 

002380 

Phan Thanh Ngọc Phượng  

ptnphuong@ctu.edu.vn

 

71

XH189 

02 

Tiếng Anh chuyên ngành-Du lịch 3 

002380 

Phan Thanh Ngọc Phượng  

 Xóa nhóm

 

72

XH189 

03 

Tiếng Anh chuyên ngành-Du lịch 3 

39 

002380 

Phan Thanh Ngọc Phượng  

ptnphuong@ctu.edu.vn

 

73

XH189 

H01 

Tiếng Anh chuyên ngành-Du lịch 3 

20 

002442 

Võ Hồng Dũng  

vhdung@ctu.edu.vn

 

 Chúc các bạn sinh viên học tập tốt.

 

 
Nhằm thực hiện công tác quy hoạch Trưởng, Phó trưởng Bộ môn nhiệm kỳ 2020-2025 của Bộ môn Tiếng Anh căn bản và chuyên ngành và nhằm thực hiện kế hoạch nhân sự chung của Khoa Ngoại ngữ, Bộ môn TACB&CN đã tổ chức buổi họp lúc 16h30 ngày 12/05/2021 tại phòng họp Khoa Ngoại Ngữ. Cuộc họp được chủ tọa bởi Thầy Đồng Thanh Hải (Phó trưởng Bộ môn) và có sự tham dự của Cô Lê Xuân Mai (Trưởng Bộ môn) và các Thầy, Cô đang làm việc tại Bộ môn. Cuộc họp gồm các nội dung chính sau:
 

- Tuyên bố lý do của buổi họp

- Công bố danh sách Thầy/ Cô được quy hoạch Trưởng và Phó trưởng Bộ môn nhiệm kỳ 2020-2025.

- Các Thầy/ Cô bỏ phiếu tín nhiệm

Các Thầy, Cô tại buổi họp

Cuộc họp kết thúc lúc 17h cùng ngày.

 

Tổng kết cuộc thi “Magazine Design” 2020-2021 

Magazine Design” là một cuộc thi thiết kế tạp chí, tạp san bằng tiếng Anh do Bộ môn Tiếng Anh căn bản và chuyên ngành, Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Cần Thơ tổ chức cho các bạn sinh viên không chuyên ngữ khóa 46 ở các ngành tiên tiến và chất lượng cao đang học tập tại các khoa, viện trong trường Đại học Cần Thơ và hiện đang theo học chương trình Tiếng Anh tăng cường.

Hoạt động ngoại khóa này đã giúp các bạn sinh viên không chỉ nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh trong kỹ thuật viết mà còn rèn luyện thêm tính sáng tạo, năng lực thiết kế và kỹ năng làm việc nhóm. Cuộc thi đã nhận về gần một  trăm quyển tạp chí thu hút về hình thức và phong phú về nội dung với nhiều chủ đề nóng trong cuộc sống hiện nay do chính những sinh viên năm nhất tự biên soạn, thiết kế và in ấn.

Do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid, kế hoạch buổi tổng kết đã được điều chỉnh với tinh thần “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Sáng Chủ nhật, ngày 31 tháng 01 vừa qua tại khuôn viên Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Cần Thơ đã diễn ra buổi phát giải cuộc thi “Magazine Design” cho 02 vòng tuyển chọn Start-up (vòng thi trên lớp) và End-up (do khán giả các khoa bình chọn). Ban Tổ chức đã chủ động phân chia các giải thưởng theo khung giờ phù hợp để tránh tình trạng tập trung đông người.

Sinh viên được yêu cầu rửa tay bằng nước sát khuẩn và sử dụng khẩu trang y tế

Top 4 tạp chí xuất sắc nhất của các Khoa, Viện được nhiều độc giả bình chọn ở Vòng 2:

 • Khoa Kinh tế: Tet Magazine
 • Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông: Science and Society
 • Khoa Công nghệ: Little Stories
 • Khoa Thủy sản – Viện Công nghệ sinh học – Khoa Nông nghiệp: Three Region Cuisines

Hình ảnh các đội nhóm nhận giải

Bên cạnh đó, cuộc thi còn dành tặng giải thưởng cho độc giả có lời bình hay nhất.

Độc giả có lời bình hay nhất

Tuy cuộc thi “Magazine Design” 2020-2021 đã thực sự khép lại, những cảm xúc hào hứng với những trải nghiệm thú vị vẫn còn nguyên vẹn. Ban Tổ chức hy vọng rằng, qua các hoạt động trong cuộc thi này, các bạn sinh viên sẽ có thêm nhiều những kĩ năng cũng như phát triển khả năng sử dụng Tiếng Anh để trở thành một công dân toàn cầu trong thời đại hội nhập.

Hy vọng cuộc thi sẽ được phát động trong các năm tiếp theo và tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả các bạn sinh viên.

 

Số lượt truy cập

720289
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
256
3430
13701
720289

Khoa Ngoại Ngữ

411, đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại:02923.872285 hoặc 02923.872290; Email: knn@ctu.edu.vn.